Taki zapis znalazł się w nowelizacji rozporządzenia covidowego z 30 sierpnia.

Do listy osób zwolnionych z kwarantanny po przekroczeniu granicy dołączono "osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika, w międzynarodowej konferencji, organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez instytucję państwową lub samorządową".

Zgodnie z rozporządzeniem takie osoby muszą udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej "pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia fakt odbywania się międzynarodowej konferencji, termin oraz charakter udziału w międzynarodowej konferencji".

Czytaj więcej

Czy domownicy osoby na kwarantannie też są na kwarantannie?