Dowództwo WOT poinformowało właśnie o mobilizacji 131. batalionu lekkiej piechoty ze Śląskiej Brygady OT, "zwolnieni ze stawiennictwa są maturzyści oraz osoby zamieszkujące teren dotknięty kryzysem" - czytamy na profilu Wojsk Obrony Terytorialnej na Twitterze.

Równolegle dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady OT uruchomił tzw. Zespół Oceny Wsparcia "z zadaniem nawiązania kontaktu ze sztabem kryzysowym, oceny sytuacji i deklarowania sił WOT".

Z informacji przekazanej przez resort obrony wynika, że kilkuset żołnierzy i 28 jednostek sprzętu bierze już udział w akcji usuwania skutków podtopień i powodzi na terenie trzech województw w południowej Polsce. Zgodnie z decyzją  ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka wojsko pomaga poszkodowanym w województwie podkarpackim, małopolskim i lubelskim.

W województwie podkarpackim pracuje 99 żołnierzy. Żołnierze wykorzystują sprzęt wojskowy, w tym: zestawy niskopodwoziowe (wraz z obsługą), pojazdy ciężarowe Jelcz, transporter pływający oraz koparko-ładowarki i spycharko-ładowarki. Do umacniania wałów przeciwpowodziowych wykorzystywane są także dwa śmigłowce Mi-17 z 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Dodatkowo na wyposażeniu żołnierzy jest lekki sprzęt specjalistyczny, piły oraz specjalistyczny sprzęt inżynieryjny.

W akcji uczestniczą m. in. żołnierze z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, 3. Batalionu Inżynieryjnego, 16. Batalionu Saperów oraz Jednostki Wojskowej Komandosów.

W województwie małopolskim, w gminie Szczucin poszkodowanym pomaga łącznie 200 żołnierzy WOT z 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (4 rotacje po 50 żołnierzy) oraz żołnierze zawodowi. Do usuwania skutków powodzi wojsko wykorzystuje m. in. 4 pojazdy ciężarowe Jelcz, dwa agregaty prądotwórcze, zestaw oświetleniowy, transporter, piły i sprzęt lekki specjalistyczny oraz inny niezbędny sprzęt.

Ponad 30 żołnierzy ze specjalistycznym sprzętem niesie pomoc w rejonach dotkniętych skutkami powodzi na terenie województwa lubelskiego, wśród nich są żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Żołnierze uczestniczą też - podaje MON - w posiedzeniach wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego i na bieżąco dostosowują liczbę żołnierzy oraz sprzętu wykorzystywanego do pomocy na zalanych terenach.