Sąd Najwyższy odrzucił apelację kościoła od decyzji sądu, która zapadła w 2017 roku. 

Trzy firmy powiązane z grupą o nazwie Ateret Cohanim w 2004 r. wydzierżawiły budynki będące własnością Kościoła prawosławnego. Patriarcha Ireneusz utrzymywał, że nie wiedział o transakcji. W 2005 został zmuszony do odejścia.

Zdaniem sądu sprzedaż nieruchomości została przeprowadzona legalnie. Orzeczenie to jest ciosem dla greckiej wspólnoty prawosławnej w Jerozolimie.

Grupa Ateret Cohanim kupuje nieruchomości na palestyńskich obszarach Jerozolimy za pośrednictwem firm-przykrywek. Później na tych terenach budowane są osiedla dla rodzin żydowskich.

Przedstawiciele kościoła prawosławnego twierdzili w 2017 roku, że nie wiedzieli o sprzedaży ziemi.

Transakcja wywołała gniew wśród Palestyńczyków. Spowodowało to konflikt między arabskimi wiernymi i grecką hierarchią.

Grecko-prawosławny arcybiskup Atallah Hanna uznał decyzję sądu za bezprawną i nielegalną. - Przejęcie zabytkowych nieruchomości przez ekstremistyczne organizacje osadnicze jest katastrofą dla chrześcijan w tym świętym mieście - powiedział.

Sąd rejonowy w Jerozolimie rozpatrywał roszczenia wobec tej umowy przez dziewięć lat. Sąd Najwyższy stwierdził, że wcześniejsze orzeczenie było słuszne