Duda jest zdecydowanym liderem sondażu, ale w porównaniu z poprzednim badaniem, opublikowanym pół miesiąca temu, stracił 1,4 pkt. proc. poparcia.

Drugie miejsce w sondażu zajął Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, na którego głos zadeklarowało 16,6 proc. respondentów. To wzrost o 1 pkt. w dwa tygodnie.

Na trzeciej pozycji uplasował się w badaniu Szymon Hołownia, którego popiera 8,8 proc. ankietowanych. Kandydat niezależny zanotował największy wzrost poparcia - aż o 3,9 pkt. proc. - co pozwoliło mu wyprzedzić Małgorzatę Kidawę-Błońską. Kandydatkę Koalicji Obywatelskiej wskazało 8,4 respondentów, co oznacza spadek poparcia o 5 pkt. proc. względem poprzedniego sondażu.

Kandydat Lewicy Robert Biedroń cieszy się poparciem 7,7 proc. pytanych (spadek o 1,7 pkt. proc.) a Krzysztof Bosak, wystawiony przez Konfederację, uzyskał 6,4 proc. poparcia (wzrost o 3,1 pkt. proc.).

Na innego kandydata (PKW zarejestrowała także Marka Jakubiaka, Mirosława Piotrowskiego, Pawła Tanajnę oraz Stanisława Żółtka) głos zadeklarowało 0,4 proc. ankietowanych. Według sondażu, frekwencja w wyborach wyniosłaby 37 proc.

Pracownia Estymator przeprowadziła sondaż dla portalu dorzeczy.pl w dniach 23-24 kwietnia 2020r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1018 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jakiego kandydata będą głosować.