– Giedroyc był miłośnikiem konkretu, a nasza działalność zawsze stawiała sobie za cel konkrety: ekonomię i gospodarkę – powiedział, odbierając nagrodę z rąk redaktora naczelnego "Rz" Pawła Lisickiego, który w laudacji na cześć laureata podkreślił: – Gdyby nie Forum Ekonomiczne, wiele osób, które się tam spotkały, nigdy by się nie spotkało.

– Cieszę się, że moje przedsięwzięcie wpisało się w krajobraz Europy Środkowej – mówił wzruszony laureat. – Zygmunt Berdychowski to bardzo energiczny działacz społeczny. To, że polskie Davos istnieje i trwa, zawdzięczamy właśnie jemu – mówił o laureacie Lisicki.

Obecny na uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent Lech Kaczyński podkreślał ogromną rolę polskiej polityki wschodniej: – Należy pamiętać o tym, że kierunek wschodni decyduje o statusie naszego państwa na Zachodzie.

W uroczystości uczestniczyli także m.in. historyk literatury i opozycjonista Zdzisław Najder, poseł PO Jarosław Gowin, politolog i historyk IPN Antoni Dudek, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha Andrzej Sadowski.

Zygmunt Berdychowski jest dziewiątym laureatem Nagrody im. Giedroycia przyznawanej osobom zasłużonym dla polskiej racji stanu, które w działalności publicznej kierują się m.in. troską o sprawy publiczne, umacnianiem Polski w demokratycznej wspólnocie europejskiej oraz kultywowaniem dobrych stosunków z państwami Europy Środkowej.

[b][link=http://www.rp.pl/artykul/388031.html]Od prawicy do Krynicy[/link][/b] - sylwetka Zygmunta Berdychowskiego

[b][link=http://www.rp.pl/artykul/388040.html]Deficyt romantyzmu[/link][/b] - rozmowa z Zygmuntem Berdychowskim

[ramka][srodtytul]Laureaci poprzednich edycji[/srodtytul]

[b]Jerzy Kłoczowski 2001[/b]

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

Analizował dzieje chrześcijaństwa w Polsce i historię naszej części Europy. Twórca Instytutu Europy Środkowo-Wscho- dniej. Wprowadził do obiegu naukowego pojęcie Europa Środkowo-Wschodnia.

[b]Zbigniew Gluza i Ośrodek KARTA 2002[/b]

„Karta” była skromną podziemną gazetką, która przekształciła się w niezależny periodyk. Zbigniew Gluza, inicjator pisma, scharakteryzował je trzema słowami: wola, determinacja, nadzieja.

[b] Andrzej Przewoźnik 2003[/b]

Pełni funkcję sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Doprowadził do upamiętnienia wymordowanych przez NKWD. W Katyniu, Miednoje i Charkowie powstały cmentarze wojenne.

[b] Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich 2004[/b]

Historyk, który w 1990 r. powołał Ośrodek Studiów Wschodnich. Celem ośrodka jest analiza sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach, Kaukazie i w środkowej Azji.

[b]Natalia Gorbaniewska 2005[/b]

Poetka i tłumaczka, urodzona w Moskwie. Jest legendą antysowieckiej opozycji. W 1968 r. na placu Czerwonym wzięła udział w demonstracji przeciw agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

[b]Jerzy Pomianowski 2006[/b]

Giedroyc pisał o nim, że pokazuje, „jaka jest Rosja naprawdę i jak powinno się kształtować stosunki z nią i naszymi sąsiadami na Wschodzie”. Od 1999 r. wydaje miesięcznik „Nowaja Polsza”.

[b]Bohdan Osadczuk 2007[/b]

Człowiek symbol. Ukrainiec urodzony na terytorium przedwojennej Rzeczypospolitej, obecnie na stałe mieszkający w Berlinie. Nieustannie działa na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania.

[b]Krzysztof Czyżewski 2008[/b]

Był inicjatorem powstania Ośrodka Pogranicze, który kontynuuje politykę wschodnią wypracowaną przez „Kulturę”. Jej celem jest walka z nacjonalizmami i wykorzenienie komunizmu.

[i]—oprac. maty[/i][/ramka]