Dla firm planujących ekspansję na zagranicznych rynkach kluczowe znaczenie ma zapewnienie sprawnego finansowania działalności. Dobrze, jeśli związane z tym formalności nie są zbyt uciążliwe. Dlatego powodzeniem cieszą się takie oferty banków, które pozwalają przedsiębiorcom na korzystanie z kilku różnych produktów w jednym uniwersalnym pakiecie.

Kilka w jednym

Dla małych i średnich firm uniwersalnym rozwiązaniem jest tzw. linia wieloproduktowa. W jej skład może wchodzić np. kredyt obrotowy lub kredyt w rachunku bieżącym czy też instrumenty potwierdzające wiarygodność firmy i zapewniające bezpieczeństwo współpracy z kontrahentami, jak akredytywy. Te ostatnie poleca się jako korzystne rozwiązanie zabezpieczające interesy eksportera: akredytywa jest bowiem nie tylko sposobem zabezpieczenia transakcji, ale także formą płatności. Płaci nie odbiorca towaru, lecz bank, co daje eksporterowi pewność, że po spełnieniu warunków importera otrzyma od banku pieniądze. Warto z niej korzystać zwłaszcza w przypadku nowych partnerów handlowych, a także gdy potencjalny kontrahent pochodzi z rynku słabo rozpoznanego lub mało stabilnego i ryzykownego gospodarczo lub politycznie.

Zarówno akredytywy, jak i kredyty mogą być dostępne dla firmy w ramach jednej umowy i jednego limitu, który ma charakter odnawialny. To sprawia, że linie wieloproduktowe pozwalają oszczędzać czas, a zarazem są wygodne. Przedsiębiorca może raz przyjść do banku i od razu załatwić formalności związane z przyznaniem wielu produktów. Linie uruchamiane są zwykle na rok, ale po tym czasie można je odnawiać. Warto korzystać z nich zwłaszcza wtedy, gdy używa się jednocześnie różnych form finansowania oraz zabezpieczania i rozliczania transakcji.

Coś dla eksporterów

Linie wieloproduktowe są standardowym elementem bankowej oferty dla firm zajmujących się eksportem i importem. Ale banki bardzo różnią się między sobą w zakresie jakości tego rozwiązania czy liczby produktów, które mogą zostać nim objęte. Przykładowo Bank Zachodni WBK w ramach Multilinii oferuje kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i rewolwingowy, kredyt na akredytywy, limit na akredytywy czy limit na gwarancje. Włączono do niej także faktoring. To skuteczne rozwiązanie ograniczające kłopoty na wypadek niewypłacalności partnera handlowego. Z jednej strony minimalizuje ryzyko w wymianie handlowej, z drugiej zapewnia płynność, uwalniając gotówkę zamrożoną w fakturze.

Faktoring w Multilinii sprawdza się zwłaszcza w sytuacji, gdy firma przeprowadza dużo transakcji z bardzo różnymi kontrahentami. Można wtedy szybko podjąć decyzję o skorzystaniu z faktoringu w odniesieniu do wybranych faktur. To znacznie usprawnia działalność, bo w przypadku odrębnych umów faktoringowych niezbędne byłyby dodatkowe formalności.

– Ze względu na dostępność wszystkich głównych narzędzi finansowania handlu zagranicznego Multilinia jest szczególnie ciekawą opcją dla eksporterów i importerów – podkreśla Andrzej Fürstenberg, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów i Wsparcia Operacyjnego Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej BZ WBK.

Liczy się elastyczność

Linia wieloproduktowa powinna być elastyczna. Dzięki temu może być wykorzystywana przez wszystkie lub wybrane firmy działające w ramach jednej grupy kapitałowej. Istotna jest także możliwość włączenia do niej dowolnej liczby produktów.

Przedstawiciele banków podkreślają, że optymalnym rozwiązaniem jest możliwość dowolnego konfigurowania linii wieloproduktowej oraz otwierania jej dla różnych walut. Konfiguracja powinna także uwzględniać specyfikę biznesową klienta.

– Grupa kapitałowa, otwierając naszą Multilinię, może przykładowo zadecydować, że jedna spółka będzie wykorzystywać określoną część limitu tylko na konkretne produkty, np. kredyt obrotowy i faktoring jedynie w euro, podczas gdy druga ma możliwość korzystania z limitów na gwarancje i akredytywy w złotych, dolarach, euro i funtach. Trzecia zaś może mieć do dyspozycji pozostałą część limitu Multilinii i wykorzystać go na dowolne produkty w dolarach – mówi Fürstenberg.

Program Rozwoju Eksportu to inicjatywa Banku Zachodniego WBK realizowana z partnerami merytorycznymi: Google, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA i Bisnode. Celem programu jest wsparcie polskich eksporterów w prowadzeniu biznesu międzynarodowego