Resort rozwoju dzieli te pieniądze bezpośrednio, bez udziału tzw. instytucji pośredniczących, i oferuje te granty już po raz trzeci w okresie 2014-2020. To środki z działania 2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw". Wnioski o dofinansowanie resort, a dokładnie Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, zacznie przyjmować już za dwa tygodnie - od 20 listopada br. do 19 stycznia 2018 r. O wsparcie na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług mogą starać się zarówno firmy z sektora MŚP, jak i przedsiębiorstwa duże.

Konkurs ten jest również ważny z innego powodu. Po raz pierwszy od wejścia w życie (2 września br.) nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, która wprowadziła szereg ułatwień dla beneficjentów funduszy europejskich w konkursie tym zastosowany zostanie nowy system oceny wniosków o dofinansowanie umożliwiający ich poprawę nie tylko od strony formalnej, ale także merytorycznej. Konkurs ten będzie więc pionierskim i jednocześnie pilotażowym jeśli idzie o nowy system oceny (i poprawy) wniosków, gdyż w kolejnych naborach projektów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój rozwiązanie to ma stać się systemowym.

Więcej o dotacjach z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na centra badawczo-rozwojowe oraz nowym systemie oceny wniosków w rozmowie wideo z Małgorzatą Szczepańską, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 10 listopada 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).

Aktualne harmonogramy konkursów na fundusze europejskie, w tym także z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są dostępne na stronie internetowej.