Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczyna właśnie drugi etap naboru projektów w trzecim już konkursie w poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. „Bony na innowacje małych i średnich przedsiębiorstw". Celem tego schematu pomocy dla sektora MŚP jest stymulowanie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Chodzi o opracowanie technologicznej innowacji produktowej lub procesowej. Dofinansowaniem może być dodatkowo objęty zakup usługi dotyczący innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta dotyczy opracowania dla MSP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usług na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium Polski.

W trwającym właśnie konkursie (nabór projektów rozpoczął się 8 czerwca br. i potrwa do 8 lutego 2018 r., składa się on z czterech etapów, każdy po ok. dwa miesiące) PARP ma dla firm 65 mln zł.

Konkurs ten jest prowadzony w oparciu o nowe kryteria wyboru projektów co ma ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o wsparcie.

Więcej o bonach na innowacje dla małych i średnich firm w rozmowie wideo z Anną Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na www.funduszeue2017.rp.pl oraz w artykule z cyklu „Rzecz o funduszach UE " w „Rzeczpospolitej" z 15 września 2017 r. (grzbiet „Dobra Firma" str. F3).