Dla zachowania polskiego złotego najczęściej głównym wyznacznikiem jest relacja między euro a dolarem. Gdy amerykańska waluta zyskuje wobec europejskiej, najczęściej negatywnie odbija się to też na złotym. W czwartek sytuacja rynku walut jest jednak nieco inna. Euro traci do dolara około 0,4 proc., a kurs głównej pary walutowej schodzi w okolice 1,052. Jednocześnie jednak euro jest słabsze wobec złotego - po południu inwestorzy płacą za europejską walutę 4,45 zł, czyli o 2 gr mniej niż dzień wcześniej. Złoty pozostaje stabilny w odniesieniu do dolara, wycenianego na 4,23 zł.

Stopy utrzymane w strefie euro

Dziś głównym wydarzeniem dla strefy euro było posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, który - zgodnie z oczekiwaniami - utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach. Z drugiej strony pojawiły się lepsze od spodziewanych wyniki wzrostu gospodarczego USA.