- Z epidemiologicznego punktu widzenia wyjście do sklepu jest większym zagrożeniem niż udział w wyborach - mówił na czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Ministra Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Przypomniał, że lokalach wyborczych może jednocześnie przebywać tylko tyle osób, by zapewnione były  4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni na osobę (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej).  Członkowie komisji mają siedzieć 1,5 m od siebie, w maskach lub przyłbicach  oraz rękawiczkach. Istotne jest też zapewnienie płynów do dezynfekcji dla osób, które będą głosować oraz płynów dezynfekujących pomieszczenia. Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. To wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Teraz MZ i GIS podali wytyczne obowiązujące wyborców i członków komisji.

W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych.

- Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa. Wyborca może zakryć usta i noc przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m - czytamy w wytycznych.

Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej wyborca musi odsłonić twarz, by można było go zidentyfikować wyborcę.

Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym. Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu. GIS i MZ rekomendują zapewnienie środka do dezynfekcji  przedmiotów używanych podczas głosowania, np. długopisów, ścianek urny z wpustem. Wyborca może korzystać także z własnego długopisu

- Drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, powinny być otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania  - zalecają MZ i GIS.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut. Ani dezynfekcja, ani wietrzenie nie będą przerywać głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych. Wyborcy i członkowie komisji mają stosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.