Wytyczne sanitarne MZ i GIS ws. zasad bezpieczeństwa w lokalach wyborczych

W lokalu wyborczym obowiązywać będą maseczki lub przyłbice. Na prośbę komisji należy odsłonić twarz, aby ułatwić identyfikację. Przed wejściem do lokalu wyborcy powinni zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki. Muszą zachować odstęp od innych osób.

Aktualizacja: 26.06.2020 10:48 Publikacja: 26.06.2020 10:03

Wytyczne sanitarne MZ i GIS ws. zasad bezpieczeństwa w lokalach wyborczych

Foto: Adobe Stock

- Z epidemiologicznego punktu widzenia wyjście do sklepu jest większym zagrożeniem niż udział w wyborach - mówił na czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Ministra Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Przypomniał, że lokalach wyborczych może jednocześnie przebywać tylko tyle osób, by zapewnione były  4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni na osobę (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej).  Członkowie komisji mają siedzieć 1,5 m od siebie, w maskach lub przyłbicach  oraz rękawiczkach. Istotne jest też zapewnienie płynów do dezynfekcji dla osób, które będą głosować oraz płynów dezynfekujących pomieszczenia. Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. To wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

Teraz MZ i GIS podali wytyczne obowiązujące wyborców i członków komisji.

W lokalu wyborczym może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 1 osoba na 4 m2, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych, osób pomocniczych.

- Podczas wyborów prezydenckich pamiętajmy o środkach ostrożności: zachowaniu 2-metrowego dystansu oraz obowiązku zakrycia ust i nosa. Wyborca może zakryć usta i noc przy pomocy odzieży lub jej części, maseczki, przyłbicy. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku wyborcy, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia. Okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane. Rekomenduje się natomiast zachowanie wówczas jak największej odległości od innych osób przebywających w lokalu wyborczym, nie mniejszej niż 2 m - czytamy w wytycznych.

Na prośbę członka obwodowej komisji wyborczej wyborca musi odsłonić twarz, by można było go zidentyfikować wyborcę.

Przy wejściu do lokalu zostaną umieszczone w widocznym miejscu płyny do dezynfekcji rąk. Zalecane jest, by wyborcy z nich korzystali. Jeśli wyborca nie zamierza z nich korzystać rekomenduje się, aby zaopatrzył się w rękawiczki jednorazowe. Powinien założyć je przed wejściem do lokalu wyborczego, a po wyjściu zdjąć je i wyrzucić do kosza na śmieci postawionego przed lokalem wyborczym. Dopuszczalne jest delegowanie osoby, która będzie stała przy dyspenserze ze środkiem do dezynfekcji i zalecała każdemu wyborcy możliwość skorzystania z dezynfekcji.

Podczas przebywania w lokalu wyborczym wszyscy wyborcy powinni zachować 2-metrowy odstęp od innych osób przebywających w lokalu. GIS i MZ rekomendują zapewnienie środka do dezynfekcji  przedmiotów używanych podczas głosowania, np. długopisów, ścianek urny z wpustem. Wyborca może korzystać także z własnego długopisu

- Drzwi do sali, gdzie odbywa się głosowanie oraz inne drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się wyborcy, powinny być otwarte w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich dotykać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane, powinny być regularnie dezynfekowane nie częściej, niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania  - zalecają MZ i GIS.

W każdym lokalu wyborczym należy zapewnić wymianę powietrza poprzez wietrzenie przestrzeni przed przystąpieniem do pracy obwodowej komisji wyborczej i co najmniej raz na godzinę, przez co najmniej 10 minut. Ani dezynfekcja, ani wietrzenie nie będą przerywać głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

W obwodach głosowania utworzonych za granicą nie będzie obowiązku stosowania środków ochrony osobistej oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego, o których mowa w rozporządzeniu, jeżeli ze względu na stan epidemiczny, przepisy tego państwa nie nakładają takiego obowiązku i zasad w przestrzeniach zamkniętych. Wyborcy i członkowie komisji mają stosować się do zaleceń obowiązujących w danym państwie.

- Z epidemiologicznego punktu widzenia wyjście do sklepu jest większym zagrożeniem niż udział w wyborach - mówił na czwartkowej konferencji prasowej rzecznik Ministra Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Przypomniał, że lokalach wyborczych może jednocześnie przebywać tylko tyle osób, by zapewnione były  4 metry kwadratowe ogólnodostępnej powierzchni na osobę (z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej).  Członkowie komisji mają siedzieć 1,5 m od siebie, w maskach lub przyłbicach  oraz rękawiczkach. Istotne jest też zapewnienie płynów do dezynfekcji dla osób, które będą głosować oraz płynów dezynfekujących pomieszczenia. Stoły w lokalach wyborczych nie powinny być pokryte suknem, ani żadnym innym materiałem. To wynika z rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Samorząd
Krzyże znikną z warszawskich urzędów. Trzaskowski podpisał zarządzenie
Prawo pracy
Od piątku zmiana przepisów. Pracujesz na komputerze? Oto, co powinieneś dostać
Praca, Emerytury i renty
Babciowe przyjęte przez Sejm. Komu przysługuje?
Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Sądy i trybunały
Sędzia WSA ujawnia, jaki tak naprawdę dostęp do tajnych danych miał Szmydt