Po automatycznym zapisie PPK urosły o blisko jedną trzecią

Przeszło 700 tys. nowych uczestników mają Pracownicze Plany Kapitałowe po przeprowadzonym w marcu i kwietniu automatycznym zapisie pracowników do tego programu. Zgromadzone w nich aktywa to już 14,9 mld zł.

Publikacja: 27.04.2023 13:17

Po automatycznym zapisie PPK urosły o blisko jedną trzecią

Foto: Adobe Stock

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych ruszył w 2019 r. Stopniowo byli do niego zapisywani pracownicy coraz mniejszych firm, a także instytucji. Po czterech latach od uruchomienia programu nastąpił pierwszy ponowny automatyczny zapis. Znów wpisani do niego zostali wszyscy uprawnieni do tego pracownicy, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania w PPK. Musieli ponownie zdecydować, czy zostać i oszczędzać w tym programie, czy też się z niego wypisać.

Rzeczpospolita

Wyniki autozapisu

- W ostatnich dwóch miesiącach liczba uczestników PPK wzrosła o 718 tys., czyli o 27,9 proc. W programie oszczędza już 3,3 mln osób – mówił w czasie czwartkowej prezentacji wyników autozapisu Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który nadzoruje funkcjonowanie PPK. – W programie oszczędza 43,7 proc. pracowników firm, które uruchomiły go u siebie – dodał.

Czytaj więcej

Rekordowa dopłata roczna dla uczestników PPK

PFR zwraca uwagę, że dzięki PPK o 300 tys. wzrosła liczba uczestników Pracowniczych Programów Emerytalnych. To dlatego, że pracodawcy mieli do wyboru – uruchomienie PPK lub PPE. Część z nich zdecydowała się na drugi z tych programów.

- Rewolucja, którą prowadzimy w Polsce od 4 lat sprawiła, że długoterminowo na czas emerytury w prywatnych i dobrowolnych programach, czyli PPK, PPE, IKE i IKZE, oszczędza już 4,5 mln osób – mówił Paweł Borys. – Przed startem PPK było ich 900 tys. – przypomniał.

Czytaj więcej

Wpadka wiceministra finansów. „Nie zapisał się do PPK” i nie zna zasad programu

Największą grupę nowych uczestników PPK stanowią osoby w wieku od 25 do 34 lat (34,2 proc.) oraz od 35 do 44 lat (33,3 proc.). Po autozapisie średnia wieku uczestników programu to 39 lat. 51,8 proc. z nich to mężczyźni, 48,2 proc. kobiety.

- Partycypacja w programie mocno różni się w zależności od wielkości firm. Tak jest też w innych krajach, które mają podobne systemy, w Wielkiej Brytanii czy Skandynawii. Najwyższa jest w największych firmach. Najniższa w tych najmniejszych. A to małe i średnie firmy odpowiadają w Polsce za 60 proc. zatrudnienia. I to z tego powodu partycypacja nie przekracza u nas jeszcze 50 proc. – mówił szef PFR.

Drugi powód to duże różnice w partycypacji występują też między sektorem publicznym i prywatnym, na korzyść tego drugiego, a także niska partycypacje w największych grupach zawodowych – służbie zdrowia i edukacji.

- Trzeci powód partycypacji niższej niż 50 proc. to niskie zaufanie do systemów długoterminowego oszczędzania związane przede wszystkim z historią OFE – mówił Paweł Borys.

Czytaj więcej

PPK lubią ciszę. OFE w ciszy gasną

Aktywa i stopa zwrotu

PFR ma nadzieje, że wzrostowi uczestnictwa w PPK sprzyjać będzie atrakcyjność tego programu i jego konstrukcja.  Po autozapisie kwota aktywów PPK wzrosła do 14,9 mld zł. Wpłaty własne uczestników tego programu stanowią przy tym tylko 50,7 proc. (7,5 mld zł) aktywów. Reszta to wpłaty od pracodawców – 38,5 proc. (5,7 mld zł) oraz od państwa – 10,8 proc. (1,7 mld zł). Średnio więc do każdej wpłaconej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat.

PFR podaje też, instytucje zarządzające oszczędnościami gromadzonymi w PPK do tej pory zarobiły dla ich uczestników 0,85 mld zł. Dzięki temu i dzięki konstrukcji programu (dopłaty od pracodawcy i państwa) uczestnik PPK uzyskał stopę zwrotu na poziomie do 113 proc. – Mimo trudnego na rynkach finansowych na całym świecie 2022 r. na plus są wszystkie fundusze inwestujące oszczędności uczestników PPK – mówił Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.

Do tej pory pieniądze z PPK wycofało 7701 osób, które zakończyły oszczędzanie z powodu przekroczenia 60 roku życia. Kolejne 136 osób wypłaciło pieniądze w związku z koniecznością leczenia, a 907 na cele mieszkaniowe. Z możliwości zwykłej wypłaty skorzystało ponad 300 tys. osób, które wycofały w ten sposób prawie 1,5 mld zł. Większość z nich, 70 proc., zostaje w programie.

Cele na przyszłość

PFR liczy teraz na stały, organiczny wzrost liczby uczestników PPK, o 200-300 tys. rocznie. Spodziewa się, ze do końca roku będzie ich 3,5 mln, a kwota aktywów zgromadzonych w programie sięgnie 20 mld zł. Cele do 2025 r. to ponad 4,5 mln uczestników programu i partycypacja na poziomie ok. 50 proc. Do końca dekady w PPK ma być przeszło 6 mln osób przy partycypacji w przedziale od 50 do 75 proc.

W 2027 r. nastąpi ponowny automatyczny zapis pracowników do PPK.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych ruszył w 2019 r. Stopniowo byli do niego zapisywani pracownicy coraz mniejszych firm, a także instytucji. Po czterech latach od uruchomienia programu nastąpił pierwszy ponowny automatyczny zapis. Znów wpisani do niego zostali wszyscy uprawnieni do tego pracownicy, którzy wcześniej zrezygnowali z oszczędzania w PPK. Musieli ponownie zdecydować, czy zostać i oszczędzać w tym programie, czy też się z niego wypisać.

Wyniki autozapisu

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Ubezpieczenia
Poprzednie władze PZU nie otrzymały absolutorium
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Ubezpieczenia
Rada nadzorcza PZU przeciwko absolutorium dla byłego zarządu firmy
Ubezpieczenia
Z polisą huragany, nawałnice, burze i powodzie mniej straszne
Ubezpieczenia
Duża fuzja na rynku ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia
Jak kupować polisę ubezpieczeniową na wakacje. Poradnik