Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała pierwsze półrocze na rynku ubezpieczeniowym. Z 19,9 mld zł odszkodowań i świadczeń wypłaconych klientom 9,3 mld zł to odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń na życie, w tym mieszczą się o 34 proc. wyższe niż przed rokiem wypłaty z ubezpieczeń ochronnych.

– Pierwsze półrocze 2021 r. w ubezpieczeniach pokazuje tragiczne skutki pandemii. Świadczenia z ochronnych ubezpieczeń na życie sięgnęły niemal 4 mld zł, w porównaniu z 2,9 mld zł rok wcześniej – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Wzrost ma związek z większą liczbą zgonów, która związana jest z Covid-19.

Oprócz wzrostu świadczeń, w ubezpieczeniach na życie rośnie też składka, co – jak tłumaczy PIU - wskazuje na zwiększone zainteresowanie tymi produktami. Ogółem składka z ubezpieczeń na życie wyniosła 11 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. Składka z samych ubezpieczeń ochronnych na życie wzrosła o 13,7 proc., do 4,4 mld zł. Wzrost sprzedaży widać także w ubezpieczeniach wypadkowych i chorobowych (wzrost o 6,3 proc. do niemal 3,5 mld zł).

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. Ich wartość w pierwszym półroczu 2021 r. jest nieco wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej . I tak odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 4,6 mld zł i były o 1,8 proc. większe niż przed rokiem. Natomiast odszkodowania z autocasco wyniosły 2,8 mld zł, o 4,7 proc. więcej niż przed rokiem.

Średnia składka za obowiązkowe komunikacyjne ubezpieczenie OC wyniosła w pierwszym półroczu 2021 r. 488 zł, o 1,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda. Jej koszt wyniósł 8337 zł, o 8,1 proc. więcej niż przed rokiem.

– Zbyt duży spadek stawek przy jednoczesnym wzroście średniej szkody nie jest korzystny ani dla branży, ani dla klientów. Z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia kilka lat temu, co skończyło się znaczącymi podwyżkami cen, budzącymi sprzeciw społeczny – mówi Jan Grzegorz Prądzyński.

Pierwsze półrocze 2021 r. nie przyniosło poważniejszych strat, jeśli chodzi o szkody związane z pogodą. Odszkodowania związane z żywiołami oraz pozostałymi szkodami rzeczowymi wyniosły 1,3 mld zł, o 9,8 proc. mniej niż rok temu.

– Wyniki po pierwszym półroczu tego roku nie zmieniają faktu, że z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi będziemy mierzyć się coraz częściej. Nie jesteśmy w stanie ich uniknąć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć finansowo dzięki ubezpieczeniu – mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU.