Jeden z największych kolejowych rentgenów za 21 mln zł zainstalowany zostanie w tym roku na torach kolejowego terminala w Terespolu, firma Nuctech Warsaw Company Limited z podwykonawcami już zakończyła budowlane przygotowania umożliwiające zabudowę gigantycznej bramy rentgenowskiej.

To unikalna instalacja , która swym działaniem obejmie jednocześnie 3 torowiska. Terespolski skaner będzie trzecim urządzeniem RTG do prześwietlania wagonów kolejowych działającym na wschodniej granicy Polski. Do tej pory podobne urządzenia zainstalowano na przejściach granicznych z Ukrainą w Hrubieszowie (woj. lubelskie) i w Medyce (woj. podkarpackie).

Sprzęt dla lotnych brygad

Służba Celna posiada już 19 wielkogabarytowych, stacjonarnych urządzeń rentgenowskich do prześwietlania samochodów ciężarowych i kontenerów. Ten system skanerów instalowanych na stałe w największych drogowych przejściach na Wschodzie zostanie wkrótce uzupełniony. Planowany jest zakup i montaż urządzenia RTG do prześwietlania pojazdów, m.in. na szlaku wiodącym przez przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej.

Sieć stacjonarnych urządzeń służących do wykrywania przemytniczych skrytek w naczepach, wagonach kolejowych i kontenerach to tylko jeden z elementów uszczelniania granicy. Na co dzień kontrabandę, przede wszystkim papierosową – bo przemyt tytoniu i podróbek, to od lat pierwszoplanowe zagrożenie na styku celnego obszaru UE ze wschodnimi sąsiadami- tropi także w pasie przygranicznym i w głębi kraju, 12 rentgenowskich skanerów mobilnych. Celnicy przystępują do akcji z zaskoczenia i są postrachem szmuglerskiego świata zazwyczaj w miejscach gdzie nikt się tego nie spodziewa. Lotne brygady celników dysponują też 2 tzw. Zibi Vanami, do szybkiej kontroli samochodów osobowych.

Angielski za szwajcarskie pieniądze

Nowy sprzęt do zwalczania kontrabandy, przede wszystkim zakupy pojazdów, dofinansowane zostały w ostatnich latach głównie przez unijny fundusz funkcjonujący w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dla Służby Celnej. Łączna wartość projektu pod nazwą „Przygotowanie mobilnych grup kontrolnych Służby Celnej do wykonywania zadań szybkiego reagowania i zarządzania kryzysowego", wynosi ok. 11,6 mln zł i jest on dedykowany wydziałom zwalczania przestępczości z rzeczywiście „frontowych" izb celnych w Białymstoku, Przemyślu, Białej Podlaskiej i Olsztynie.

W ramach projektu zakupiono 43 radiowozy, 52 samochody dla przewodników psów służbowych, 2 mobilne stanowiska kontrolne, 4 wideoendoskopy, 1 mobilny RTG do prześwietlania bagaży, 3 mikrobusy osobowo towarowe. Za szwajcarskie pieniądze przeprowadzono również szkolenia dla prawie 500 funkcjonariuszy celnych z grup operacyjnych m. in. z jazdy techniką specjalną i działań w sytuacjach kryzysowych. 210 celnikom sfinansowano też kursy języka angielskiego i rosyjskiego.