P.o. szefa FAA Billy Nolen i szef krajowego urzędu telekomunikacji i administracji (NTIA) przy resorcie handlu, Alan Davidson przeprowadzili półgodzinna rozmowę wirtualną o kwestiach bezpieczeństwa w lotnictwie w związku z rozmieszczeniem przez operatorów łączności stacji systemu 5G w pobliżu niektórych lotnisk.

W październiku Nolen zwrócił się do tego urzędu o odroczenie takiej łączności przez mniejszych operatorów, bo lotnictwo jest zaniepokojone. W piśmie z 21 października stwierdził, że FAA pragnie, by federalny urząd łączności FCC zezwolił, by dobrowolne ograniczenia AT&T i Verizona z tego roku objęły też 19 mniejszych operatorów i innych posiadaczy pasma. „Bezpieczeństwo lotnictwa zostanie zagrożone, jeśli rząd nie ustali prawnie dodatkowych limitów w pasmie łączności 5G” - napisał. Przedstawiciele branży lotniczej wyjaśnili, że FAA chodzi o zakazanie do stycznia 2024 stawiania nowych stacji bazowych w zakresie częstotliwości 3,8-3,9 MHz i utrzymania części obecnych ograniczeń w mocy.

Dużo łatwiejszą sprawą będzie petycja 6 demokratycznych senatorów o ogłoszenie przez FAA zakazu dalszego zmniejszania przez linie lotnicze rozmiarów samych foteli i odstępów między rzędami foteli (tzw. leg room). Senatorzy, z przywódca większości w Senacie, Chuckiem Schumerem, twierdzą, że linie to robią od lat 90., szerokość foteli zmalała z 48 do 41 cm, a odległość między nimi z 81 do 71 cm.

„Wzywamy FAA do kompleksowego przeglądu czynników bezpieczeństwa mających wpływ na wymiary foteli i na ich odległość i do zapewnienia, by zostały wzięte pod uwagę te czynniki dotyczące całego społeczeństwa: dzieci, seniorów, osób niepełnosprawnych i innych. Wzywamy FAA, aby natychmiast zakazał zmniejszania rozmiarów foteli i odstępów między nimi w samolotach do czasu przyjęcia ostatecznych przepisów” - cytuje Reuter pismo do p. o. szefa FAA, Billy Nolena.

FAA opublikował w marcu opracowanie o awaryjnym opuszczaniu kabiny samolotu przez pasażerów, Od sierpnia przyjmował opinie i sugestie, do zakończenia tej akcji 1 listopada otrzymał niemal 25 tys. listów.