Tag: emigracja

Bardziej boimy się utraty pracy i liczymy na saksy

Po raz pierwszy od zniesienia pandemicznych obostrzeń wzrosły obawy przed zwolnieniami. Coraz częściej polscy pracownicy myślą też o dodatkowym zajęciu albo o wyjeździe za granicę.

Marian Kałuski: Emigracyjne wojny z pseudowydawcami

Dramatem pisarzy żyjących i tworzących na obczyźnie jest nieustanne szarpanie się z wydawcami, którzy bezwstydnie żerują na tym, że możliwości takich autorów są mniejsze, niż gdyby mieszkali w Polsce.

Pracodawcy z zagranicy częściej kuszą teraz polskich pracowników

Chętni do pracy sezonowej na Zachodzie mogą liczyć na wybór ofert ze stawkami dwu–trzykrotnie wyższymi niż w kraju.

Polacy już nie przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii. Wolą inny kraj

W 2021 roku po raz pierwszy od niemal dekady głównym kierunkiem przeprowadzek Polaków były Niemcy.

Powroty do Polski. Rynek pracy nie docenia emigrantów

Ponad połowa badanych Polaków, którzy wrócili z Zachodu, rozważa ponowny wyjazd. Ulga podatkowa nie wystarczy, by ściągnąć polskich migrantów do ojczyzny.

Anna Cieślak-Wróblewska: Ucieczka powracających

Nie wystarczy podatkowa ulga czy dodatki finansowe, by zatrzymać reemigranta w kraju. Kto raz doświadczył lepszego traktowania za granicą, z trudem znosi stare problemy.

Alicja Krawczun-Rygmaczewska: Cyrkulacja zamiast drenażu mózgów

Jak pomóc młodym polskim naukowcom wrócić do kraju? Po pierwsze, wysłuchać, co mają do powiedzenia.

Coraz więcej Polaków rozważa emigrację zarobkową

Odsetek Polaków rozważających emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku zwiększył się dwukrotnie od początku pandemii.

Młodych Polaków kusi praca za granicą. Słaby złoty nasila trend

Perspektywa lepszych zarobków i wyższego standardu życia na Zachodzie to główne argumenty przemawiające za emigracją zarobkową, którą rozważa co szósty Polak. Najczęściej o wyjeździe myślą młodzi ludzie w wieku 25–34 lat.