Nawalny trafił do szpitala z powodu choroby układu oddechowego, ale także z powodu długiej głodówki, którą podjął w proteście przeciwko odmowie udzielenia mu fachowej pomocy medycznej i warunkom panującym w kolonii.

Nawalny odsiaduje wyrok w kolonii karnej nr 2 w Centralnej Rosji Obwodu Włodzimierskiego.

5 kwietnia został przewieziony do ambulatorium więziennego z objawami ostrej choroby układu oddechowego, wykrytymi podczas rutynowej kontroli lekarskiej.

Według obwodowych władz penitencjarnych Nawalny został przeniesiony z powrotem do swojej jednostki 9 kwietnia, ponieważ jego stan się poprawił. Testy na gruźlicę i koronawirusa dały wynik ujemny, a konsylium stwierdziło, że więzień jest w "zadowalającym stanie".

Mimo to regionalny oddział Federalnej Służby Więziennej poinformował 19 kwietnia, że ??lekarze podjęli decyzję o przeniesieniu Nawalnego do ambulatorium regionalnego szpitala dla skazanych.

Dziś je opuścił i wrócił do kolonii karnej w Pokrowie, gdzie odsiaduje wyrok.

Będzie uczestniczył w rozprawie sądowej, prowadzonej na zasadzie wideokonferencji. Nawalny pozwał władze więzienne za odmawianie mu właściwej opieki lekarskiej podczas odsiadywania wyroku.