Wymienione w broszurze zasady będą stanowić podstawę kursów integracyjnych w 15 różnych językach dla osób ubiegających się o azyl.

Uchodźcy zostaną poproszeni złożenie podpisu pod deklaracją ich przestrzegania.

Wśród przykazań imigranta są m.in. nauka niemieckiego, stosowanie się do austriackiego prawa, przyjęcie "austriackich wartości" i wychowywanie dzieci zgodnie z nimi, rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy, szacunek dla wolności religijnej, zapobieganie niepotrzebnemu cierpieniu zwierząt oraz okazywanie wdzięczności Austrii.

Broszura zawierająca zasady postępowania będzie wręczana każdemu imigrantowi z oficjalnym potwierdzeniem ubiegania się o azyl.