Komisarzem ds. rolnictwa będzie Janusz Wojciechowski, dotychczasowy europoseł PiS i audytor w Europejskim Trybunale Obrachunkowym.

Komisję poparło 461 eurodeputowanych, przeciw było 157, wstrzymało się 89.

Przed głosowaniem Ursula von der Leyen apelowała do europosłów o poparcie jej kolegium komisarzy, mówiła o "nowym początku Europy", zapowiadała transformację Unii Europejskiej. Przedstawiła kandydatów na komisarzy, kreśląc ogólny plan ich działań.

Zapowiedziała m.in. wyznaczanie "globalnych standardów" w kwestii walki ze zmianami klimatu, która, według niej, musi być podjęta bezzwłocznie. Jak poinformowała, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma odpowiadać za "nowy zielony ład", a efektem wysiłków ma być "redukcja emisji" i "nowe miejsca pracy". Von der Leyen mówiła, że transformacja energetyczna w Unii Europejskiej będzie wymagała ogromnych inwestycji. Zadeklarowała, że zostanie przeprowadzona "sprawiedliwie".

Szefowa KE mówiła, że w kwestii rolnictwa niezbędna jest "zrównoważona strategia", dofinansowanie dla młodych rolników oraz dbanie, by importowane spoza UE produkty żywnościowe spełniały unijne normy środowiskowe. Jak dodała, Janusz Wojciechowski ma zadbać, by unijni rolnicy rozwijali się i potrafili dostosować do nowej rzeczywistości.

Odnosząc się do kwestii praworządności w krajach UE, szefowa KE zapowiedziała dialog i brak strachu przed "zdecydowanymi działaniami".

Ursula von der Leyen wspomniała też o walce z rakiem, zapowiadając ogłoszenie "ambitnego" planu walki z nowotworami w przyszłym roku.

Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała także reformę systemu azylowego i wzmocnienie granic zewnętrznych, zapewniając jednocześnie, że Unia będzie zapewniać schronienie osobom potrzebującym międzynarodowej ochrony.