Wuttke dodał, że działania Pekinu sprawiają, że problemy z łańcuchami zaopatrzenia są jeszcze większe, ponieważ władze Chin nakazują obowiązkową, 14-dniową kwarantannę wszystkim, którzy przybywają do Pekinu w ramach środków mających przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Jak mówił Wuttke utrudnia to skierowanie do Chin techników, którzy mogliby pomóc w utrzymaniu łańcuchów dostaw. Chiny są głównym dostawcą tzw. substancji aktywnych dla branży farmaceutycznej na całym świecie.

Zdaniem Wuttkego takie działania są niezgodne z wytycznymi WHO.

Przewodniczący Izby Handlowej UE mówił także o problemach jakie ma branża motoryzacyjna w związku z zakłóceniem dostaw z Chin.

Wuttke zwrócił też uwagę, że zakłócenia dostaw z Chin spowodowane koronawirusem wskazują, iż konieczna jest dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w różne kluczowe produkty.

- Ludzie zrozumieli, że musimy mieć zapasowy plan - stwierdził.