Zakaz podróżowania na Grenlandię wprowadzono 1 stycznia. Pierwotnie miał on obowiązywać do 28 lutego.

Na Grenlandię do 18 kwietnia będą mogli przyjeżdżać jedynie pracownicy uznawani za kluczowych - i nawet oni będą musieli uzyskiwać u władz Grenlandii specjalne pozwolenia na wjazd.

Przed przybyciem na wyspę osoby, które uzyskają taką zgodę, muszą poddać się testowi na COVID-19 nie później niż na 72 godziny przed przybyciem na Grenlandię. Po przybyciu - pomimo posiadania takiego testu - muszą izolować się przez 14 dni i poddać się kolejnemu testowi na COVID-19 piątego dnia po przyjeździe.

Grenlandię zamieszkuje ok. 56,5 tys. osób. Jak dotąd na wyspie wykryto 30 zakażeń koronawirusem. Żaden z zakażonych nie zmarł.