Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących obostrzeń. Z jednym wyjątkiem - od poniedziałku otwarte będą żłobki i przedszkola.

Prof. Gut ocenił, że to posunięcie było słuszne. Uważa, że większość wychowawców  nauczycieli z tych placówek jest zaszczepionych, a grupy z którymi pracują, są stałe, więc możliwość transmisji wirusa jest ograniczona.

Jeśli jednak chodzi o uczniów - prof. Gut nie widzi na razie szans na ich powrót do szkół.

Mimo że coraz więcej rodziców narzeka, że zwłaszcza młodszym dzieciom nie mogą zapewnić ustawicznej opieki, Gut ocenia, że w sumie jest to zjawisko korzystne - ogranicza też mobilność rodziców.

- Na tę chwilę nie widzę szans, aby otworzyć szkoły i pozwolić na swobodne uczęszczanie starszych dzieci do szkół. Zwłaszcza że obecnie nie chorują już osoby starsze, a pokolenie 40–50-latków - mówił profesor.

Rozmówca "Super Expressu" głównej przyczyny wysokiej umieralności osób z Covid-19 w Polsce upatruje po pierwsze w tym, ze chorzy zbyt późno zgłaszają się do szpitali. Po drugie zaś - w nieprzestrzeganiu obostrzeń.

- Ci, którzy się zakażają, nie zgłaszają ludzi, z którymi mieli kontakt. Dlatego wdrożono działania, które miały na celu, aby tacy ludzie nie mieli gdzie pójść. W ten sposób zamykają drogę emisji wirusa - mówił Gut. - Problem sprowadza się do ludzkich zachowań.