Przed kilkoma dniami Federalna Agencja ds. Leków i Żywności (FDA) dopuściła awaryjnie do użycia szczepionkę Pfizer/BioNtech w grupie dzieci w wieku 12-15 lat na podstawie wyników badań klinicznych przeprowadzonych przez firmę w USA z udziałem dzieci z tej grupy wiekowej. Badania wykazały, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna wśród dzieci w tym wieku.

- Dziś, przyjęłam rekomendację Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP), który wyraził aprobatę dla skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki na COVID-19 Pfizer/BioNTech i jej użycia u nastolatków w wieku od 12 do 15 lat - oświadczyła Walensky.

- CDC rekomenduje obecnie, aby ta szczepionka była podawana w tej grupie wiekowej, szczepienia mogą się zacząć natychmiast - dodała.

ACIP zagłosował za pozytywną rekomendacją dla szczepień na COVID-19 12-15-latków 14 głosami "za" przy braku głosów przeciw. Jeden z członków Komitetu zdecydował, że nie weźmie udziału w podejmowaniu decyzji w tej sprawie.

- Chociaż większość dzieci z COVID-19 ma łagodne symptomy lub przechodzi zakażenie bezobjawowo, niektóre dzieci mogą poważnie zachorować i wymagają hospitalizacji. Są również rzadkie, tragiczne przypadki zgonów dzieci z powodu efektów ubocznych COVID-19, w tym wielonarządowego stanu zapalnego u dzieci (MIS-C) - podkreśliła Walensky.

Walensky dodała, że rekomendacja CDC ws. szczepień dzieci w wieku 12-15 lat to "ważny krok w drodze do wyjścia z pandemii COVID-19 i powrotu do normalności".