O wynikach badań pisze "South China Morning Post".

Badacze z Chin sprawdzili grupę krwi ponad 2 tysięcy pacjentów zarażonych koronawirusem w Wuhan i Shenzhen i porównali odsetek chorych z daną grupą krwi do odsetka osób z daną grupą krwi w całej populacji.

Z analizy wynikło, że osoby z grupą krwi A zarażały się częściej niż wynikałoby to z ich liczebności w populacji, pojawiały się u nich również ostrzejsze symptomy choroby.

Badacze apelują, aby wziąć wyniki ich badań pod uwagę przy działaniach zmierzających do spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa oraz przy leczeniu chorych.

"Osoby z grupą krwi A mogą potrzebować silniejszej ochrony, by zmniejszyć prawdopodobieństwo zachorowania" - piszą przedstawiciele zespołu badaczy kierowanego przez Wang Xinguana.

Z kolei osoby z "grupą krwi 0 są obarczone mniejszym ryzykiem zachorowania niż osoby z grupą krwi inną niż 0" - wynika z ustaleń badaczy.

Praca ukazała się w serwisie Medrxiv.org 11 marca.