Z zakazu wjazdu na teren Brazylii wyłączone będą osoby mające prawo do stałego pobytu w Brazylii, a także cudzoziemcy, których współmałżonek lub dzieci są obywatelami Brazylii.

Wyłączeni są także cudzoziemcy, którzy przez Brazylię podróżują do innego kraju - warunkiem jest jednak to, że w czasie pobytu w Brazylii nie opuszczą terenu lotniska.

Dekret wyłącza też z zakazu przybyszów z Wenezueli przybywających do Brazylii drogą lądową (to najczęściej imigranci ekonomiczni lub uchodźcy polityczni) oraz cudzoziemców biorących udział w transporcie towarów.

Brazylia jest drugim dotkniętym najciężej przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 krajem świata - w kraju tym wykryto ok. 1,4 mln zakażeń koronawirusem i 59594 zgony z powodu COVID-19.