W szczytowym momencie, gdy obostrzenia związane z pandemią koronawirusa były najbardziej surowe, zamknięto szkoły, do których uczęszczało łącznie 1,5 mld uczniów. Co trzeci z nich - jak mówi Fiore - nie miał dostępu do zdalnego nauczania.

Fiore alarmuje, że "globalny kryzys edukacyjny" spowodowany brakiem dostępu wielu dzieci do edukacji odczują w przyszłości gospodarki i społeczeństwa przez kolejne dziesięciolecia.

Najbardziej dotknięte skutkami zamknięcia szkół są dzieci mieszkające w Afryce Subsaharyjskiej. Biorąc pod uwagę liczby bezwzględne najwięcej dzieci nie miało dostępu do szkół w Azji południowej - 147 milionów.

UNICEF w raporcie podkreśla też, że najbardziej dotknięte skutkami pandemii koronawirusa są dzieci, które utraciły dostęp do szkół wywodzące się z najbiedniejszych gospodarstw domowych oraz z regionów wiejskich.

Ponadto najczęściej dostępu do nauki zdalnej pozbawione są najmłodsze dzieci.

UNICEF podkreśla, że w rzeczywistości sytuacja jest prawdopodobnie jeszcze gorsza, ponieważ wiele dzieci mających dostęp do internetu nie bierze udziału w nauce zdalnej ze względu na obowiązki w domu lub wykonywaną pracę.