W lutym komisja ds. legislacji Dumy zarekomendowała przyjęcie zmian w prawie, przewidujących karę do 15 dni aresztu oraz grzywnę od tysiąca do 100 tysięcy rubli (od 50 do 5000 złotych) za porównania ZSRR do III Rzeszy. W środę izba niższa rosyjskiego parlamentu przyjęła ustawę w trzecim czytaniu.

Ustawa rozszerza Kodeks wykroczeń administracyjnych o nowy artykuł, który penalizuje naruszanie federalnego zakazu publicznego określania celów, decyzji i działań kierownictwa ZSRR, dowództwa i personelu wojskowego ZSRR z celami, decyzjami i działaniami kierownictwa nazistowskich Niemiec, dowództwa i personelu wojskowego nazistowskich Niemiec i europejskich państw osi w czasie II wojny światowej. Zabronione jest także zaprzeczenie "decydującej roli narodu radzieckiego w klęsce nazistowskich Niemiec i humanitarnej misji ZSRR w wyzwoleniu krajów europejskich".

Publiczne (także w internecie) złamanie powyższego zakazu będzie w Rosji karane grzywną w wysokości od 1 do 2 tys. rubli (50-100 zł) lub aresztem (do 15 dni). Dla urzędników przewidziano kary w wysokości od 2 do 4 tys. rubli (100-200 zł), dla osób prawnych - od 10 do 50 tys. rubli (500-2500 zł).

W przypadku recydywy grzywny będą wyższe i w przypadku osób prawnych wzrosną do 100 tys. rubli. Możliwe będzie także administracyjne zawieszanie działalności ukaranym osobom prawnym na okres 90 dni.

Wcześniej Duma przyjęła ustawę zakazującą utożsamiania celów, decyzji i działań kierownictwa ZSRR z decyzjami i działaniami kierownictwa III Rzeszy w przemówieniach publicznych, mediach oraz internecie. Poprawki do tej ustawy, wprowadzające grzywnę i karę aresztu za łamanie tego prawa złożył w Dumie w październiku 2021 roku jej wiceprzewodniczący, Aleksander Żukow, a także przewodnicząca komisji kultury Dumy Jelena Jampolskaja i senatorowie Aleksiej Puszkow oraz Olga Kowitidi (politycy Jednej Rosji).