Minister zdrowia wprowadzając lockdowny w poszczególnych województwach (od 27 lutego lockdown obowiązuje w województwie warmińsko-mazurskim, 13 marca zacznie się w pomorskim, a 15 marca - w mazowieckim i lubuskim) powołuje się na wskaźnik średniej dobowej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 z ostatnich 7 dni w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców.

Od 27 lutego w woj. warmińsko-mazurskim zamknięte zostały ponownie galerie handlowe, hotele, kina, teatry, muzea, a dzieci z klas I-III wróciły do nauki w trybie zdalnym. Od 13 marca podobne obostrzenia obowiązywać mają w województwie pomorskim - przy czym zarówno w województwie warmińsko-mazurskim, jak i pomorskim, dzieci z klas I-III mają od 15 marca chodzić do szkoły w trybie hybrydowym. 12 marca minister zdrowia poinformował o wprowadzeniu dwutygodniowego lockdownu, poczynając od 15 marca, w województwach mazowieckim i lubuskim.

W województwie warmińsko-mazurskim wskaźnik zakażeń utrzymuje się na poziomie wyższym od średniej dla całego kraju. W ciągu ostatnich 7 dni wykryto tam co najmniej 6 220 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 (nie wszystkie wykryte w ciągu ostatniego tygodnia zakażenia resort zdrowia przypisał do konkretnego województwa - red.) co oznacza, że średnio w ciągu doby w ostatnim tygodniu wykrywano tam 62,55 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na 100 tysięcy mieszkańców (o 0,69 więcej niż dobę wcześniej).

Drugim województwem z najwyższym poziomem tego wskaźnika jest pomorskie - w ciągu tygodnia wykryto tam co najmniej 8 962 zakażeń koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby wykrywano 54,56 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (o 2,35 więcej niż dobę wcześniej).

Najwięcej zakażeń - w liczbach bezwzględnych - wykryto w ciągu minionego tygodnia w woj. mazowieckim (20 829). Średnia dobowa liczba zakażeń z 7 dni w tym województwie 7 marca przekroczyła 40, a 13 marca 50 i wynosi obecnie 54,82 zakażenia koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,69). Na Mazowszu od 21 dni liczba wykrywanych w ciągu doby zakażeń przekracza tysiąc.

6 marca wskaźnik ten przekroczył 40 w województwie lubuskim, a 15 maca - 50. W ciągu siedmiu dni w województwie tym wykryto co najmniej 3 602 zakażenia koronawirusem, co oznacza, że średnio w ciągu doby na 100 tysięcy mieszkańców w ostatnim tygodniu wykrywano tam 50,94 zakażenia (wzrost o 1,25).

13 marca wskaźnik przekroczył 40 w województwie śląskim, gdzie wynosi on obecnie 46,49 (wzrost o 2,3, w liczbach bezwzględnych oznacza to 14 672 zakażeń w ciągu 7 dni). Wskaźnik ten przekroczył już poziom, po przekroczeniu którego wprowadzono lockdown w województwie warmińsko mazurskim (gdy ogłaszano lockdown w tym województwie wskaźnik zakażeń wynosił tam 44,84).

2 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie kujawsko-pomorskim, a 11 marca - 40. W województwie tym wykryto co najmniej 6 645 zakażeń koronawirusem w ciągu 7 dni. Średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 45,87 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,05) - to również więcej niż w warmińsko-mazurskim w momencie, gdy ogłaszano tam lockdown.

Wskaźnik 14 marca przekroczył 40 również w województwie podkarpackim, gdzie wykryto co najmniej 6 245 zakażeń w ciągu 7 dni, co oznacza, że średnia dobowa liczba zakażeń wynosi tam obecnie 41,96 na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 0,91).

Autopromocja
Ranking Samorządów

Poznaj najlepsze samorządy w Polsce

WEŹ UDZIAŁ

9 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie dolnośląskim, a 15 marca - 40. W województwie tym wskaźnik zakażeń wynosi obecnie 42,02 (wzrost o 2,42, w ciągu 7 dni w woj. dolnośląskim wykryto 8 526 zakażeń koronawirusem)

11 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie małopolskim, a obecnie wynosi 36,77 (wzrost o 0,84, w liczbach bezwzględnych to 8787).

13 marca wskaźnik przekroczył 30 w województwie łódzkim, gdzie wynosi obecnie 35,04 (wzrost o 1,31, 6 006 zakażeń w 7 dni).

15 marca wskaźnik przekroczył 30 w woj. świętokrzyskim, gdzie wynosi 30,18.

Na przeciwnym biegunie znajduje się województwo lubelskie, gdzie średnia dobowych zakażeń koronawirusem z ostatnich 7 dni na 100 tysięcy mieszkańców wynosi 24,38.

Średnia ta wynosi 28,21 w woj. opolskim. Niski jest też w woj. zachodniopomorskim (29,4)