Cała piątka jest formalnie wolna. Wszyscy odmówili powrotu do krajów swego obywatelstwa, dlatego USA szukały dla nich miejsca, w którym mogą zamieszkać.

Razem z tą piątką Amerykanie zwolnili w tym roku z Guantanamo 28 więźniów. Nikt nie wrócił do kraju swego obywatelstwa, zostali przekazani różnym krajom, w tym m.in. Słowacji.

W Guantanamo pozostaje 127 więźniów.