Głównym celem konferencji było wypracowanie skutecznych metod zachęcania młodych Polaków studiujących za granicą do powrotu do Polski. Paneliści rozmawiali o poprawie jakości polskiego szkolnictwa, a także o walce z drenażem mózgów i nierównościami w dostępie do edukacji na najwyższym poziomie. W debatach wzięli także udział studenci, którzy mieli świeże spojrzenie na omawiane tematy.

– Dziś 50 tysięcy młodych, polskich studentów jest rozsianych po całym świecie. Od nas i od naszych zdecydowanych działań zależy, czy wrócą do kraju oraz zasilą naszą gospodarkę swoim doświadczeniem i umiejętnościami. To czego dziś potrzebujemy to spójna strategia walki z drenażem mózgów. Tylko dzięki współpracy biznesu, administracji i organizacji pozarządowych możemy uniknąć utraty tego pokolenia. Musimy pokazać im, że szansa na rozwój i dobra praca czekają na nich w Polsce – mówił Michał Maurycy Mazur, prezes Our Future Foundation.

Dyskutowano także na temat walki z wykluczeniem młodych talentów z mniejszych miejscowości w dostępie do najlepszych studiów w kraju i za granicą. Paneliści zauważyli, że wiele talentów nie ma szans na rozwój ze względu na niewystarczające środki.

Fotorzepa/ Robert Biskupski

– Wsparcie dla młodych, uzdolnionych osób jest bardzo ważne. Nie każdy wielki talent może pozwolić sobie na studiowanie za granicą. Dlaczego mieliby zostać pozbawieni tej możliwości? Dzisiaj to my musimy im pomóc – tłumaczył Michał Sapota, prezes HRE Investments (Opiekun Fundacji).

W jednej konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników z całego kraju. Organizatorem inicjatywy jest Our Future Foundation, fundacja skupiająca studentów i młodych absolwentów najlepszych polskich i zagranicznych uczelni. Była to druga edycja tego wydarzenia. W panelach dyskusyjnych zasiedli m.in. Robert Perkowski (PGNIG S.A.), Michał Sapota (HRE Investments), Marcin Eckert (PKO Bank Polski), Magdalena Kasiewicz (Microsoft), Wojciech Hann (BOŚ Bank), Tomasz Rega (KSC S.A.), Marcin Słomczyński (Harvard Club of Poland).