Uczestnicy spotkania organizowanego przez Our Future Foundation zastanowią się m.in. nad rozwiązaniami umożliwiającymi uczniom z dużym potencjałem studiowania w dobrych ośrodkach naukowych zarówno w Polsce jak i za granicą, niezależnie od możliwości finansowych. Porozmawiają też o zmieniającej się sytuacji polskiej młodzieży.

Prelegenci będą dyskutowali o czterech kluczowych zagadnieniach: wyrównywaniu szans w edukacji, walce z drenażem mózgów, budowie merytorycznych kadr oraz reformie polskiego systemu szkolnictwa wyższego.

Wśród zaproszonych mówców znaleźli się m.in.: profesor Marcin Wiącek (RPO), Beata Daszyńska – Muzyczka (BGK), Wojciech Jeznach (Fantasy Expo), Maks Kraczkowski (PKO BP), Marcin Słomczyński (Harvard Club of Poland), Katarzyna Pisarska (Europejska Akademia Dyplomacji) czy Adam Guibourgé-Czetwertyński (MKiŚ).

ok. 150 uczestników

weźmie udział w konferencji

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym, ponadto całość wydarzenia transmitowana będzie m.in. na kanałach online fundacji. Organizatorzy szacują, że w konferencji weźmie udział ok. 150 uczestników, a stream przyciągnie ponad 2 tys. widzów.

Celem Our Future Foundation jest zapewnienie wsparcia dla zdolnej młodzieży z całej Polski, poprzez stypendia i pomoc merytoryczną. Do tej pory udało jej się pomóc ponad 100 młodym Polakom.