Opublikowana właśnie nowelizacja zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna podnosi wysokość współczynnika stosowanego przy rozliczaniu porad pierwszorazowych u pacjentów powyżej osiemnastego roku życia wykonywanych w poradniach alergologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych i kardiologicznych do wysokości 1,8.

Zmiana ma spowodować zwiększenie liczby pierwszorazowych pacjentów, którzy mają być szybciej przyjmowani i diagnozowani w poradniach specjalistycznych. To natomiast ma się przyczynić do skrócenia kolejek do specjalistów. Poradnie endokrynologiczne regularnie przodują w zestawieniach specjalizacji, do których w Polsce najtrudniej dostać się w ramach świadczeń gwarantowanych. Długie kolejki tradycyjnie ustawiają się także do poradni alergologicznych oraz neurologicznych.

Skrócenie kolejek jest jedną z obietnic wyborczych rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Przepisy dotyczą porad udzielonych po 1 listopada 2021 r. Skutki finansowe zmiany Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje na 6,13 mln zł w 2021 r. i 36,78 mln zł w roku 2022.

Czytaj więcej

Teleporady u lekarza - ważne zmiany od 1 października