Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - będą nowe przepisy

Nowe przepisy będą regulowały, co powinno się znaleźć w ogłoszeniach o zamówieniu publicznym. Zawierają także nowe zasady rejestracji i publikacji tych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publikacja: 27.07.2020 07:52

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej - będą nowe przepisy

Foto: Adobe Stock

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jest ich dziesięć rodzajów, m.in. o zamówieniu, zamiarze zawarcia umowy, wyniku postępowania, konkursie, wynikach konkursu, zmianie umowy, wykonaniu umowy, zamówieniu bagatelnym.

Projekt wymienia, jakie informacje powinny być zawarte w poszczególnych typach ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie. Teraz przepisy narzucają także wzory ogłoszeń. Nowe już tego nie robią. Dzięki temu publikujący będzie miał większą swobodę w graficznym ujęciu danych, które powinny znaleźć się w ogłoszeniach.

Czytaj także:

Jak składać oferty w przetargach publicznych

Zakres informacji, jakie trzeba podawać, przygotowano na podstawie nowego prawa zamówień publicznych.

Ponadto jest on dostosowany do wzorów formularzy ogłoszeń ustanowionych przez Komisję Europejską i zapewnia tym samym spójność treści ogłoszeń publikowanych Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i zamieszanych w BZP. Wprowadzane zmiany pozwolą na udostępnienie ujednoliconych formularzy ogłoszeń i standaryzację wprowadzanych danych.

We wszystkich ogłoszeniach mają się powielać dane dotyczące zamawiającego. Raz wpisane przez zamawiającego, system automatycznie uzupełni przy okazji innych ogłoszeń w danym postępowaniu.

Z tego powodu zamawiający nie będzie musiał ich za każdym razem wpisywać. System automatycznie nada też i uzupełni numer ogłoszenia, identyfikator postępowania i datę jego zamieszczenia.

Zamawiający poda informacje w formularzach ogłoszeń w większości w formie zamkniętych odpowiedzi „tak" lub „nie" lub z rozwijanej listy odpowiedzi. Niewiele będzie natomiast danych podawanych w formie opisowej.

Projekt przewiduje tryb zamieszczania ogłoszeń w BZP. Ich publikacja stanie się możliwa po wcześniejszej rejestracji w systemie teleinformatycznym, przy którego użyciu będzie udostępniany BZP.

Po rejestracji w systemie teleinformatycznym zamawiający wypełni formularz ogłoszenia, a następnie przekaże go do publikacji w Biuletynie.

Z nowych przepisów wynika, że zmiana treści każdego z ogłoszeń będzie możliwa poprzez wypełnienie wygenerowanego przez system teleinformatyczny formularza o zmianie ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia w sposób ogólny reguluje kwestie zamieszczania ogłoszeń w BZP. Szczegółowe warunki rejestracji, zakładania kont użytkowników oraz nadawania im uprawnień w systemie teleinformatycznym, przy którego użyciu udostępniany jest Biuletyn, określi regulamin tego systemu.

Rozporządzenie wejdzie w życie razem z nowym prawem zamówień publicznych, czyli od 1 stycznia 2021 r.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność