Podczas spotkania ustalono, że w pierwszej kolejności niezbędna jest aktualizacja koncepcji budowy obwodnicy wraz z decyzją środowiskową, która umożliwi oszacowanie kosztów budowy. Niezbędna dokumentacja ma być gotowa do końca 2011 r. Po uzyskaniu akceptacji sejmiku, rady powiatu, rady miasta oraz zarządu GDDKiA będzie możliwe ustalenie udziałów poszczególnych stron w przedsięwzięciu. W spotkaniu udział wzięli T. Hałas – członek zarządu woj. lubuskiego oraz T. Hamera – dyrektor zielonogórskiego oddziału GDDKiA.