W tym roku złożonych zostało 126 wniosków. Najwięcej stypendiów, bo 48, otrzymali utalentowani młodzi muzycy. Ponadto wrocławski samorząd przyznał 15 stypendiów plastycznych i dwa teatralne. Na dofinansowanie młodych artystów w 2009 roku przeznaczono w sumie 200 tys. zł.