„Widzenie powtórne” Grzegorza Kozery w warszawskiej galerii aTAK, to zapis podróży, którą artysta odbył  w 2019 roku ruszywszy do Ameryki Południowej szlakiem wyprawy Józefa Czapskiego z 1955 roku. Ta wystawa jest również odzwierciedleniem fascynacji Kozery wrażliwością wizualną Czapskiego.

„Może, zaczynając od kronikarskich śladów, przywiezionych przez Kozerę: biletów, znaczków, prasy z Ameryki Południowej i połączonych w kolaże – pewnie już po powrocie, w Warszawie – da się dotrzeć do Czapskiego i jego rysowanych notatek, zamiłowania do „cezannowskiej budowy płótna kolorem” – pisze o obrazach i kolażach artysty Alicja Wasilewska.

Grzegorz Kozera wyjaśnia:  – Nie traktowałem „dziennika” Czapskiego jako tradycyjnego „przewodnika”. Charakterystyczna dla Artysty gęsty, nieczytelny sposób notowania, nierzadko na kształt zaszyfrowanego palimpsestu, z mnóstwem niechronologicznie pojawiających się miejscowości, nazwisk i instytucji, które niekoniecznie musiał odwiedzić, był symbolicznym bedekerem mojej marszruty. Dzięki temu, że nie była ona z góry tak silnie naznaczona widzeniem oraz odbiorem samego Czapskiego, mogłem i ja zastosować do poznawania Ameryki Południowej, przywoływaną często przez niego radę Cezanne’a, że naturę trzeba widzieć tak, jakby jej nikt przed nami nie widział”.
Wystawę można oglądać do końca roku.

Kolejnym wydarzeniem II edycji Festiwalu Czapskiego będzie spotkanie „Janusz Strzałecki - zapomniany kapista”, które odbędzie się 15 października w krakowskim Pawilonie Józefa Czapskiego. O artyście opowiadać będą: Anna Zelmańska-Lipnicka, Anna Baranowa i Agnieszka Kosińska.

Pojawią się też dwie wirtualne wystawy. Ekspozycji „Odkryte. Obrazy Józefa Czapskiego z prywatnych kolekcji związanych z Francją” towarzyszyć będą wspomnienia żyjących jeszcze świadków losów artysty we Francji m.in. Marii Nowak, Katarzyny Skansberg, Henryka Woźniakowskiego. O życiu wśród obrazów polskiego malarza opowie Michael Popiel de Boisgelin , właściciel największej prywatnej kolekcji jego prac we Francji.

Specjalnie dla potrzeb wirtualnej wystawy przygotowane zostało kalendarium życia Józefa Czapskiego, odkrywające mało znane fakty, pokazujące także jego bliskie relacje z francuskimi intelektualistami.

W tej festiwalowej edycji udostępniona zostanie także wirtualna wystawa „Dialog z Czapskim” prezentująca prace współczesnych artystów: Ahmada Kaddoura , Adama Kozika, Artura Majki, Adama Małka.

Organizatorem Festiwalu Józefa Czapskiego jest Fundacja SUSEIA.

Szczegóły na: www.jozefczapski.pl