Jak zmienia się rynek usług prawnych?

Prawo karne mocno zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza prawo karne gospodarcze, i to nie tylko gdy dochodzi do przestępstwa, ale też na jego przedpolu. Dziś firmy zwracają uwagę na zagrożenia, są coraz bardziej świadome, że w pewnych zdarzeniach gospodarczych zastosowanie może mieć prawo karne, nawet gdy pierwotnie, nie było żadnego zamiaru popełnienia przestępstwa. Na znaczeniu zyskuje compliance. Firmy przewidują możliwość wystąpienia ryzyk prawnokarnych przy kształtowaniu swojego biznesu czy wchodzeniu w określone transakcje. Dlatego coraz bardziej poszukiwany jest specyficzny rodzaj prawników – specjalistów od tzw. przestępstw białych kołnierzyków. To prawnicy znający i rozumiejący prawo karne i procedurę karną, ale jednocześnie nastawieni na biznes, prawo finansowe, korporacyjne i funkcjonowanie rynków kapitałowych, prawnicy mówiący tym samym językiem co biznesmeni.