Od 2014 roku odsetek osób zatrudnionych w Polsce w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu zaawansowania wiedzy wzrósł o 39 proc., co oznacza jeden z najlepszych wyników w Europie - wynika z Indeksu Geography of Europe's Brain Business Jobs: 2022, opracowanego przez think tank ECEPR (The European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform).

Wskaźnik mierzy i porównuje odsetek osób w wieku produkcyjnym pracujących w tzw. sektorze wiedzy (konwledge sector), który obejmuje branżę technologiczną, zaawansowane przetwórstwo przemysłowe oraz centra usług biznesowych w 31 krajach i 284 regionach naszego kontynentu.

- Te trzy części gospodarki to sektory o dużej wartości dodanej. Z naszych ustaleń wynika, że region, w którym odsetek zatrudnionych w przedsiębiorstwach o wysokim stopniu zaawansowania wiedzy przekracza o co najmniej 10 punktów procentowych średnią europejską, ma średnio o 2,2 procent niższe bezrobocie - wyjaśnia dr Nima Sanandaji, dyrektor ECEPR.

Czytaj więcej

Firmy muszą pilnie zadbać o reskilling pracowników

Jak wynika z jego analizy, europejską czołówkę państw z największym udziałem miejsc pracy w zawodach opartych na wiedzy i wykwalifikowanych pracownikach umysłowych tworzą Szwajcaria i Irlandia, gdzie ten odsetek, według danych z końca 2021 roku, sięga 10,1 proc. Kolejne miejsca w pierwszej piątce zajmują Szwecja (9,3 proc.), Holandia i Luksemburg – z ok. 9 proc. udziałem pracowników sektora wiedzy w rynku pracy.

W Polsce ich odsetek wynosi zaledwie 4,3 proc. (czyli na poziomie Włoch, wyprzedzając Rumunię i Grecję), ale za to jesteśmy w pierwszej piątce krajów, które zanotowały w ostatnich latach największy wzrost tego udziału. Liderem wzrostu jest tu Cypr, gdzie udział pracowników sektora opartego na wiedzy wzrósł w ostatnich latach (od 2014 r.) o 55 proc. Druga jest Łotwa (48 proc.), a kolejne miejsca zajmują Litwa, Węgry (gdzie po wzroście o 41 proc. ten udział sięga 7,5 proc.) i Polska.

Eksperci ECEPR zwracają uwagę, że największy przyrost zatrudnienia w sektorze wiedzy w ostatnich miał miejsce w Europie Wschodniej i Południowej, która nadrabiała dystans dzielący ją od najbardziej rozwiniętych państw. W latach 2014-21 średni udział pracowników tego sektora wzrósł w Europie Południowej z 4,3 do 5.3 procent, zaś w naszym regionie z 4,4 do 5,9 procent (co oznacza, że Polska jest poniżej regionalnej średniej). Pomogły w tym zachodnie inwestycje w centra usług biznesowych i w nowoczesne przetwórstwo przemysłowe, którym sprzyja związany z pandemią trend do dywersyfikacji łańcuchów dostaw i tzw. nearshoringu, czyli lokowania produkcji i usług bliżej kraju inwestora. Z kolei na zachodzie Europy zmiana wyniosła 1 pkt proc. (do 8,4 proc.).

Jak podkreśla mówi Klas Tikkanen, dyrektor operacyjny w Nordic Capital Advisors, wiedza jest podstawą w przyciąganiu inwestycji i tworzeniu wartości w długoterminowy, zrównoważony sposób. Co więcej miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji są bardziej odporne na kryzysy, a regiony, w których pracuje wielu takich pracowników, charakteryzują się znacznie niższym bezrobociem.

Więcej w jutrzejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”