Deregulacja budzi poważne wątpliwości

Eksperci zgłaszają uwagi do zmian przepisów, które mają ułatwić życie firmom.

Publikacja: 28.07.2023 03:00

Deregulacja budzi poważne wątpliwości

Foto: Adobe Stock

Chodzi o komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, nad którym obecnie trwają prace w Sejmie.

Wiele zmian w nim zawartych budzi wątpliwości ekspertów.

Postępowanie

Jedna z nich polega na tym, że w razie powzięcia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wątpliwości, czy istnieje (lub nie istnieje) stosunek prawny lub prawo, z którym związane są skutki na gruncie ubezpieczeń społecznych (np. kwestia istnienia umowy o pracę), organ rentowy będzie musiał wystąpić do sądu, by ten rozstrzygnął rozterki. W tej sytuacji to na ZUS ciążyć będzie obowiązek udowodnienia swoich twierdzeń. Do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie prowadzone wcześniej zostanie zawieszone i nie będzie można wywodzić z niego żadnych skutków prawnych dla ubezpieczonego.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przy Federacji Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że propozycja jest ciekawa, ale nie pozbawiona wad. W opinii eksperckiego ośrodka czytamy, że na etapie dalszych prac legislacyjnych powinno się precyzyjniej określić sytuacje, w których organ występuje do sądu, gdyż obecna treść przepisu pozostawia ZUS zbyt daleko idącą swobodę.

Eksperci CALPE wskazują, że organ rentowy nie powinien kierować sprawy do sądu, gdy stwierdzi, że ma wątpliwości, lecz gdy np. stanowisko płatnika i ubezpieczonego jest w sprawie odmienne niż ustalenia ZUS.

Czytaj więcej

Wrzutki psują prawo i powodują dezinformację

Sugerują ponadto, że warto też odróżnić sytuacje, gdy skierowanie sprawy do sądu zablokowało przelew świadczenia osobie, która została zgłoszona na długo przed wnioskiem o jego wypłatę, od tych, w których takie podanie złożono niedługo po zarejestrowaniu do ubezpieczenia.

W ocenie CALPE należy również rozważyć, czy podobna konstrukcja nie powinna istnieć względem innych organów emerytalnych. Należałoby też doprecyzować, że sąd powinien ustalać nie tylko, czy stosunek prawny istnieje, ale również kluczowe dla ubezpieczeń elementy jego treści, np. dotyczące wysokości faktycznych zarobków.

Na koniec postulują uzupełnienie nowego rozwiązania o niezbędne przepisy z zakresu sądowego postępowania cywilnego regulujące właściwość sądu i nowe role procesowe stron.

Inne uwagi

Zarzuty dotyczą również innych przepisów.

I tak, Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) krytykuje zmiany umożliwiające czasowe wycofanie z ruchu dowolnego zarejestrowanego pojazdu. Ma to ograniczyć koszty obligatoryjnego ubezpieczenia OC. Tymczasem PIU zwraca uwagę, że taka zmiana odbije się negatywnie na pozostałych klientach. Pozostali posiadacze pojazdów będą płacić po prostu wyższe składki na ubezpieczenie.

Etap legislacyjny: prace nad projektem w Sejmie

Chodzi o komisyjny projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych, nad którym obecnie trwają prace w Sejmie.

Wiele zmian w nim zawartych budzi wątpliwości ekspertów.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności