Aż dwóch na trzech pracowników na świecie aktywnie szuka nowego zajęcia albo deklaruje otwartość na oferty pracy w innych firmach. Tymczasem 58 proc. firm liczy się z odejściem pracowników – wynika z udostępnionego „Rzeczpospolitej" raportu „Evolution of Work 2.0. The Me vs We Mindset" (czyli „Nastawienie »Ja« vs »My«") firmy ADP.

Raport omawia wyniki badania online, które objęło 5,3 tys. pracowników i 3,2 tys. pracodawców w 13 krajach, w tym w USA, we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Bez Polski, choć wykazane różnice w nastawieniu pracodawców i pracowników mogą też być udziałem naszych firm. – Badanie ADP ma swoje odzwierciedlenie także w polskich warunkach. Polska jest dziś bardzo atrakcyjnym krajem dla zagranicznego inwestora, więc zapotrzebowanie na utalentowanych pracowników będzie rosło, a wraz z nim wyzwania w dziedzinie rekrutacji i zwiększania zaangażowania pracowników – twierdzi Magdalena Dacka z ADP Polska.

Jak wynika z badania, pracodawcy często nie doceniają gotowości do zmiany pracy wśród osób, które jej aktywnie nie szukają. Podczas gdy aż 42 proc. takich pracowników jest gotowych przyjąć ciekawą ofertę, to jedynie 21 proc. firm liczy się z takim podejściem.

Co ciekawe, otwartość na zmianę pracy nie oznacza małej lojalności. Około 60 proc. pracowników deklaruje lojalność wobec obecnego pracodawcy. Rekordzistami są Hindusi (81 proc.), choć niemal taka sama grupa jest gotowa zmienić pracę. W Europie najbardziej lojalni wobec pracodawcy czują się Niemcy (67 proc.), a najmniej Brytyjczycy (48 proc.), co przekłada się na otwartość na zmianę pracy.

Zdaniem ekspertów ADP wpływ na rosnącą mobilność pracowników ma nastawienie firm. W dziesięciu na 13 badanych krajów to częściej pracodawcy niż pracownicy twierdzą, że chcąc rozwijać karierę i otrzymać podwyżkę. należy zmienić pracę. W dodatku firmy nie kryją, że stale są otwarte na lepszych kandydatów.

Nic więc dziwnego, że 56 proc. badanych pracowników uważa, że bezpieczeństwo zatrudnienia nie istnieje. (W Europie 64 proc.). Dodatkowym bodźcem do zmiany pracy jest pomijany przez część pracodawców fakt, że ludzie pracują nie tylko dla pieniędzy. Aż 82 proc. pracowników chce też mieć poczucie sensu, celowości pracy i poczucie swojej wartości dla firmy. Tymczasem wielu z nich (więcej, niż sądzą pracodawcy) uważa, że są w pracy niedoceniani. Widać to szczególnie w Europie, gdzie powszechne jest zawyżone mniemanie firm co do odczuć załogi. Wśród pracowników tylko 42 proc. czuje się docenianych w pracy, a 56 proc. potrzebnych, Tymczasem 60 proc. pracodawców twierdzi, że ich ludzie czują się doceniani, a 68 proc. – że czują się potrzebni.