Statystyczny pracownik samorządowy to kobieta

Panie stanowią aż 65 proc. zatrudnionych w urzędach.

Aktualizacja: 29.12.2014 09:07 Publikacja: 29.12.2014 08:22

Statystyczny pracownik samorządowy to kobieta

Foto: www.sxc.hu

Pracownicy samorządowi to w zależności od ich zdefiniowania, od 250 tys. do 1,9 mln osób. Ta ostatnia liczba uwzględnia urzędników oraz pracowników wszystkich instytucji, dla których organem założycielskim jest samorząd (szkoły, instytucje kultury, szpitale, przedsiębiorstwa komunalne) .

Oznacza to, że w sektorze samorządowym pracuje aż 21,5 proc. ogółu zatrudnionych w Polsce.

Według danych GUS liczba urzędników samorządowych systematycznie się zwiększała aż do 2010 r., kiedy osiągnęła 256 tys. zatrudnionych. W 2011 r. nastąpił spadek do 247 tys. Ten spadek został wymuszony przez zmiany legislacyjne obniżające dochody jednostek samorządu terytorialnego oraz spowodowany ograniczeniami w finansowaniu rozwoju poprzez instrumenty dłużne.

W sektorze samorządowym znajduje pracę tylko niewiele osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Wskaźnik ten rzadko sięga 3 proc. zatrudnionych i jest niższy niż wśród pracujących ogółem.

Wysoki jest natomiast w urzędach samorządowych odsetek kobiet, które stanowią aż 65 proc. ogółu zatrudnionych. W całym sektorze samorządowym odsetek kobiet jest jeszcze wyższy i sięga 72 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w administracji samorządowej wynosiło w 2012 r. 3,9 tys. zł miesięcznie i było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 380 zł. W 2012 r. najlepiej opłacani byli zatrudnieni w administracji wojewódzkiej (4,4 tys. zł), a najmniej płaciły powiaty (3,4 tys. zł).

Pracownicy samorządowi to w zależności od ich zdefiniowania, od 250 tys. do 1,9 mln osób. Ta ostatnia liczba uwzględnia urzędników oraz pracowników wszystkich instytucji, dla których organem założycielskim jest samorząd (szkoły, instytucje kultury, szpitale, przedsiębiorstwa komunalne) .

Oznacza to, że w sektorze samorządowym pracuje aż 21,5 proc. ogółu zatrudnionych w Polsce.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a