Wójt z bezpłatnego urlopu wróci na etat

Pracodawca może przyjąć powracającego z bezpłatnego urlopu samorządowca, nawet jeżeli ten wydawał decyzje w jego sprawie.

Aktualizacja: 11.12.2014 09:34 Publikacja: 11.12.2014 07:17

Wójt z bezpłatnego urlopu wróci na etat

Foto: www.sxc.hu

Kodeks pracy i ustawy samorządowe gwarantują pracownikom przebywającym na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji w samorządzie powrót do pracy. Za to przepisy antykorupcyjne zabraniają pracodawcy zatrudniać osobę, która wydawała w jego sprawie decyzje administracyjne. Powstaje problem: czy w takiej sytuacji pracodawca powinien zgłaszającego swój powrót na zajmowane stanowisko przyjąć, czy też może wręczyć mu wypowiedzenie?

Trudny dylemat pracodawcy

– Rzeczywiście, art. 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne formułuje zakaz zatrudniania, m.in. byłych samorządowców, jeżeli wydawali oni decyzje administracyjne w sprawach dotyczących tego  przedsiębiorcy – mówi Stefan Płażek, adwokat. – Zakaz ten nie dotyczy jedynie tych osób, które wydawały decyzje w sprawie ustalenia wymiaru podatków i opłat lokalnych – dodaje.

Oznacza to, że np. zastępca wójta, który wydawał jedynie decyzje podatkowe dotyczące przedsiębiorcy, u którego w związku z pełnioną w gminie funkcją przebywał na urlopie bezpłatnym, nie będzie miał problemu

– Uważam, że i w innych przypadkach powracający były samorządowiec nie powinien mieć problemu z zatrudnieniem u dotychczasowego pracodawcy – mówi Stefan Płażek. – Art. 7 mówi bowiem o zakazie zatrudnienia. A to należy rozumieć jako nawiązanie nowego stosunku pracy – tłumaczy.

Tymczasem z powracającym z urlopu pracownikiem nowy stosunek pracy nie zostaje nawiązany – następuje kontynuacja dotychczasowego. Oznacza to również, że pracodawca nie może zwolnić powracającego do pracy, powołując się na art. 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Rada dla ostrożnych

Taki zastępca wójta (wójt) może, z czystej przezorności, wystąpić do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy, w którego sprawach wydawał decyzje administracyjne. Pozwala na to wspomniany art. 7.

– Z pewnością będzie to dowód, że powracający pracownik wypełnił wszystkie akty dobrej woli, aby powrócić do pracy bez naruszania obowiązujących przepisów – podkreśla Stefan Płażek.

– Taki umotywowany wniosek jest rozpatrywany przez trzyosobową komisję, która wyznacza termin i miejsca posiedzenia – wyjaśnia Kazimierz Bandarzewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Komisja może odbyć kilka posiedzeń lub też wyznaczyć rozprawę administracyjną. Ważne jest przy tym, aby wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody lub jej odmowy nastąpiło w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku – tłumaczy.

Jeżeli komisja nie zdąży rozpoznać sprawy w ustawowym terminie, to zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego zobowiązana jest zawiadomić o tym stronę, podając przyczyny zwłoki lub opóźnienia, i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

– Decyzja wyrażająca zgodę albo jej odmawiająca jest ostateczna – przypomina Kazimierz Bandarzewski.

Orzecznictwo

Ważne wyroki SN i NSA

Pracownik samorządowy po rozwiązaniu stosunku pracy z wyboru łączącego go z tym samym pracodawcą, który zatrudniał go w chwili wyboru, ma prawo powrotu do poprzedniej pracy, jeżeli w związku z wyborem pozostawał na urlopie bezpłatnym (wyrok SN z 18 grudnia 2003 r., sygn. III PZP 17/03).

Zakazy przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne dotyczą  przedsiębiorcy, który był adresatem wydanych z ich udziałem decyzji stwierdzających nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności (wyrok SN z 7 czerwca 2001 r. sygn. III CZP 29/01).

Decyzja wydana przez organ niewłaściwy jest nieważna. Zgody na zatrudnienie (jej odmowy) nie może wydać jednoosobowo przewodniczący komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wyrok NSA z 26 października 2005 r., sygn. SA/Wa 1377/05).

Kodeks pracy i ustawy samorządowe gwarantują pracownikom przebywającym na urlopie bezpłatnym w związku z pełnieniem funkcji w samorządzie powrót do pracy. Za to przepisy antykorupcyjne zabraniają pracodawcy zatrudniać osobę, która wydawała w jego sprawie decyzje administracyjne. Powstaje problem: czy w takiej sytuacji pracodawca powinien zgłaszającego swój powrót na zajmowane stanowisko przyjąć, czy też może wręczyć mu wypowiedzenie?

Trudny dylemat pracodawcy

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Rosati: Manowska blokuje posiedzenie Trybunału Stanu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Sądy i trybunały
Jest nowy prezes sądu w Olsztynie. W miejsce Macieja Nawackiego
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a