- Na przykładzie funkcjonowania zarówno administracji, ale także firm praca zdalna zdała egzamin - oceniła minister w Radiu Plus. - Dlatego też pracujemy nad tym, aby na stałe do Kodeksu pracy to rozwiązanie zostało wpisane - dodała.

Pytana o dotyczące pracy zdalnej planowane zmiany w Kodeksie pracy minister rodziny, pracy i polityki społecznej powiedziała, że wizją rządu jest, by zmiany były wypracowane wspólnie ze stronami społeczną i pracodawców. - Dlatego też zwróciliśmy się do zespołu prawa pracy w Radzie Dialogu Społecznego z propozycją wypracowania wspólnego rozwiązania, które pogodzi interesy pracowników i pracodawców - zaznaczyła.

- Przypomnę, że praca zdalna, która teraz obowiązuje, jest z inicjatywy pracodawcy - to pracodawca może zaproponować pracownikowi pracę zdalną. Nam zależy na tym, że jeżeli rozwiązanie wchodzi do Kodeksu pracy, to jest to rozwiązanie, które zadowala obydwie strony, a więc stronę pracownika i stronę pracodawcy - dodała.

Rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego mają dotyczyć m.in. sprawy kosztów ponoszonych przez pracowników pracujących zdalnie, stworzenia stanowiska pracy czy kwestii ewentualnego obowiązku konsultowania decyzji o wprowadzeniu pracy zdalnej ze związkami zawodowymi.

- Praca zdalna, która zostanie wpisana (do Kodeksu pracy - red.), jeżeli wypracujemy to wspólne rozwiązanie z Radą Dialogu Społecznego, będzie też mogła być na wniosek pracownika, bo dzisiaj ona jest na wniosek pracodawcy - zadeklarowała minister Maląg.