W lokalu wyborczym głosujący powinien otrzymać dwie karty do głosowania - każda powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej.

Karta przeznaczona do wyboru kandydatów do Sejmu będzie zawierać listy kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w danym okręgu. W każdym okręgu jest to co najmniej pięć list zarejestrowanych w całej Polsce - lista PSL (numer 1), PiS (numer 2), SLD (numer 3), Konfederacji (numer 4) oraz PO (numer 5).

Na karcie tej stawiamy znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) przy nazwisku jednego wybranego kandydata - oznacza to jednocześnie głos oddany na listę i na konkretnego kandydata. Postawienie znaku "x" przy nazwiskach znajdujących się na dwóch lub większej liczbie list lub nie postawienie znaku "x"na żadnej liście oznacza oddanie nieważnego głosu.

Na drugiej liście - z kandydatami w wyborach do Senatu - również stawiamy znak "x" tylko przy jednym nazwisku. Postawienie znaku "x" przy więcej niż jednym nazwisku lub nie postawienie go wcale oznacza oddanie nieważnego głosu.

Informacje o tym jak należy oddać głos znajdują się w dolnej części karty do głosowania.