Kategoria - Przedsiębiorstwa:

Nagroda: INVICTA sp. z o.o.

rp.pl

Kliniki INVICTA jako pierwsze i jedyne w Polsce oferują pacjentom procedurę in vitro z wykorzystaniem autorskich rozwiązań bazujących na osiągnięciach z zakresu sztucznej inteligencji i genetyki – In vitro AIOO® GPS™.

Opierając się na danych z procesów leczenia w klinikach INVICTA, Centrum Badawczo-Rozwojowe INVICTA stworzyło system (AIOO®), który w sposób spersonalizowany rekomenduje lekarzowi dobór protokołu stymulacji hormonalnej i optymalne dawki leków hormonalnych dla pacjentki w leczeniu in vitro. Prognozy generowane przez oprogramowanie AIOO® są jeszcze dokładniejsze, gdy zostaną zasilone wynikiem badania Genetycznej Predykcji Stymulacji (GPS™). Jest to autorskie badanie genetyczne opracowane w INVICTA i dostępne wyłącznie w klinikach INVICTA.

Stworzona przez zespół INVICTA aplikacja AIOO® pozwala lekarzowi na przegląd wyników badań pacjentek, sprawdzenie prognozy liczby dojrzałych komórek jajowych oraz wybór protokołu stymulacji i dawek hormonów. Daje to wsparcie lekarzowi, który może lepiej zaplanować leczenie oraz kontrolować ryzyko związane z nieodpowiednim dobraniem dawki leków lub protokołu stymulacji.

In vitro AIOO® GPS™ to proces leczenia, który wykorzystuje sztuczną inteligencję i genetykę, aby wspierać lekarza i oferować pacjentom szansę na skuteczne, bezpieczne, komfortowe i tańsze leczenie.

Zespół naukowy Centrum Badawczo-Rozwojowego INVICTA przeprowadził liczne szkolenia dla lekarzy we wszystkich klinikach INVICTA – w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Gdyni i Słupsku. W każdej z Klinik INVICTA pacjenci mogą już skorzystać z procedury In vitro AIOO® GPS™, a lekarze opiekujący się pacjentami podchodzącymi do procedury in vitro mogą korzystać ze wsparcia, jakie daje im oprogramowanie AIOO®.

Wyróżnienie: Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

rp.pl

Aplikacja MonumentApp (wcześniej pod roboczą nazwą „Zabytki to ludzie”) jest narzędziem służącym do zdobywania wiedzy o polskich zabytkach i powiązanych z nimi postaciach. Zakłada budowanie sieci relacji i odniesień między obiektami i bardziej lub mniej znanymi postaciami za pomocą „ciekawostek”, czyli informacji zakotwiczających wydarzenie z życia postaci w danym obiekcie.

Dzięki w współpracy z 20 ekspertami w dziedzinie historii, architektury i kultury poszczególnych regionów Polski, jak również z muzeami okręgowymi czy instytucjami gminnymi, aplikacja pozyskuje treści dotyczące historii lokalnych, a więc nieznanych szerokiemu gronu użytkowników. Wśród autorów znajdują się m.in. Anna Cymer, laureatka nagrody SARP dla najlepszego dziennikarza piszącego o architekturze, Jerzy S. Majewski, varsavianista, autor wielu publikacji o zabytkach, Marcin Żyła, zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, Piotr Policht, redaktor magazynu „Szum”, Bartosz Staszczyszyn, krytyk filmowy i autor scenariuszy czy prof. Krzysztof Wielgus, współautor koncepcji Szlaku Kultury Wołoskiej w Karpatach.

MonumentApp pozwala także użytkownikom na dodawanie własnych treści związanych z zabytkami i postaciami oraz tworzenie tras wycieczek. Poza wersją mobilną na systemy Android i iOS działa także wersja desktopowa aplikacji.

Kategoria - Rozwiązanie dla dobra wspólnego – projekt:

Nagroda: Dots Marta Drożdż

rp.pl

Welcome aboard wiąże się z działalnością społeczną na rzecz podnoszenia świadomości o neuroróżnorodności w pracy i łączenia osób neuroróżnorodnych z biznesem. Według szacunków takie osoby mogą stanowić 20 proc. społeczeństwa.

Nagrodzony projekt jest odpowiedzią na problem z wykluczaniem osób „niedopasowanych” w środowiskach pracy i wysokim bezrobociem wśród nich oraz długotrwałe problemy związane z brakiem pracy i jej szukaniem. Jego celem jest także łączenie osób w neuroróżnorodności w Polsce i na świecie oraz podnoszenie świadomości społecznej.

Jak tłumaczy pomysłodawczyni, projekt jest efektem „obserwacji wykluczania inności w pracy. Mamy jeden dominujący neurotyp i reszta społeczeństwa ma presję się dostosować. A osoby neuroatypowe cechują się inną dynamiką skupienia, funkcjonowania i efektywnej pracy. Zamiast wywoływać presję, należałoby je zintegrować w środowisku pracy”.

Jej zdaniem osoby neuroatypowe mają do zaoferowania na przykład mentoring w zawodach, w których ich umiejętności sprawdzą się najlepiej, takich jak projektowanie, systemy, analityka. Celem projektu jest m.in. stworzenie bazy firm otwartych na zatrudnianie osób neuroróżnorodnych oraz stworzenie wspólnego miejsca do wsparcia na polu szkoleniowym.

Kategoria - Start-up z potencjałem Polska – Świat – projekt

Wyróżnienie: Well of Art

rp.pl

Aplikacja Glaze została stworzona przez ponad 30-osobowy zespół naukowców, programistów i artystów. Jest to pierwsza na świecie aplikacja do malowania na tablecie, która wiernie odwzorowuje proces malowania olejnego, w tym optyczne mieszanie kolorów, właściwości fizyczne narzędzi malarskich i brak opcji „cofnij”.

Jest to kluczowy element pionierskiego podejścia jej twórców do interdyscyplinarnej, cyfrowej edukacji artystycznej nowego pokolenia, w zgodzie z nowoczesnymi standardami STEAM, łączącymi przedmioty ścisłe z rozwijaniem kreatywności.

Edukacja artystyczna pozostaje w tyle za innymi przedmiotami, takimi jak matematyka i nauki humanistyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie nowych technologii, aktywnego i hybrydowego uczenia się, dlatego eksperci często wskazują na braki uczniów jeśli chodzi o kluczową kompetencję przyszłości – kreatywność. Techniki malarstwa olejnego dotychczas były niedostępne dla dzieci ze względu na wysokie koszty, udział substancji toksycznych, czasochłonność procesu.

Glaze wprowadza historyczne techniki dawnych mistrzów do sfery cyfrowej i udowadnia, że te wielowiekowe innowacje na styku sztuki i nauki to świetny sposób na nauczenie dzisiejszych dzieci niezbędnych umiejętności przyszłości. Wraz z gotowym programem lekcji i wyrafinowanymi artystycznymi grami przygodowymi, Glaze służy cyfrowej transformacji edukacji artystycznej, czyniąc ją szczególnie cenną dla szkół, muzeów i centrów kultury.

Jak podkreślają twórcy aplikacji, w przeciwieństwie do innych profesjonalnych programów graficznych, Glaze jest prosty i intuicyjny. Dostępne narzędzia są przyjazne dla neuroróżnorodnych użytkowników, umożliwiając spokojną i skupioną praktykę.

Wyróżnienie: Modino.io sp. z o.o.

rp.pl

Firma zidentyfikowała problem związany z faktem, że liczba urządzeń IoT na świecie dynamicznie rośnie, jednak ich bezpieczeństwo pozostawia sporo do życzenia.

Najczęściej są to konwencjonalne urządzenia wyposażone w komponenty IoT z rynków azjatyckich, które ze względu na niską cenę nie są natywnie wspierane przez producentów pod kątem aktualizacji zabezpieczeń.

To otwiera drogę do ataków, wykradania danych oraz możliwości unieruchamiania zakładów przemysłowych. Tego typu urządzenia IoT mogą także służyć jako narzędzie cyberataku. Przez ich różnorodność, trudno je aktualizować i nimi zarządzać, szczególnie w dużych grupach (na przykład ładowarki do aut elektrycznych). Aktualizacja dużej ilości tego typu urządzeń jest kosztowna, ryzykowna i czasochłonna – i w konsekwencji rzadko jest wykonywana.

Odpowiedzią na te problemy jest Modino.io – platforma typu on-prem lub private cloud, dzięki której klient może wysłać aktualizacje bezpieczeństwa do dużej ilości urządzeń IoT w prosty i szyfrowany sposób.

Główne przewagi rozwiązania firmy to jego uniwersalność (możliwość aktualizacji dowolnego sprzętu IoT, w którym jest zainstalowany system operacyjny, niezależnie od przeznaczenia – kamery IP, serwery, czujniki, farmy PV, telemetria itp.), kompatybilność z dowolnym hardware oraz interoperacyjność (klient nie musi wymieniać obecnego sprzętu na nowy, w celu użytkowania Modino – to Modino dopasowuje się do hardware posiadanego przez klienta, bezpieczne dostarczenie aktualizacji (szyfrowanie od początku do końca z użyciem kryptografii). Urządzenia zawsze online (w przypadku wady oprogramowania, urządzenie zawsze pozostanie online, będzie w pełni sprawne i zarządzalne).

Kategoria - Start-up z potencjałem Polska – Świat

Nagroda: Foodsi sp. z o.o.

rp.pl

Foodsi to polska aplikacja, która mierzy się z problemem, jakim jest marnowanie jedzenia (tylko Polsce wyrzucamy rocznie ok. 5 mln t żywności). Jest to problem zarówno społeczny, środowiskowy, jak i biznesowy. Firma udowadnia, że wcale tak nie musi być.

Platforma zrzesza małych, lokalnych przedsiębiorstw, umożliwiając klientom tańsze i ekologiczne zakupy w ich ulubionych punktach. Wspiera w ten sposób lokalny rynek, zapewniając jednocześnie szeroki asortyment oferowanych produktów.

W związku z tym, że 60 proc. jedzenia marnują konsumenci, firma zaoferowała narzędzie, dzięki któremu mogą w tym zakresie realnie wpłynąć na środowisko. Przedsiębiorcy z kolei nie muszą obawiać się strat spowodowanych niesprzedanymi produktami, zyskując przy tym nowych klientów. Atrakcyjność Foodsi potwierdzają wysokie oceny użytkowników w Google Play i AppStore, a także opinie przedsiębiorców, którym udaje się sprzedać średnio 92 proc. wystawianych paczek.

Firma zaczynała od jedzenia, a obecnie rozszerzyła zakres działań i przed zmarnowaniem ratuje także rośliny, kosmetyki czy czasopisma. Stara się też docierać do coraz większej liczby użytkowników (m.in. z mniejszych miejscowości lub wykluczonych komunikacyjnie).

Wyróżnienie: Uhura Bionics sp. z o.o.

rp.pl

Problem mowy atypowej dotyka 136 milionów osób na całym świecie, z czego 18 milionów w Unii Europejskiej, uniemożliwiając im swobodną komunikację i ograniczając ich uczestnictwo w społeczeństwie. Zaburzenia mowy mogą być spowodowane różnymi schorzeniami, takimi jak usunięcie krtani, choroby neurologiczne czy generyczne. Dotknięci nimi ludzie często napotykają trudności w codziennych interakcjach oraz w wyrażaniu swoich potrzeb i emocji.

Uhura Bionics oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne dla osób z zaburzeniami mowy. Jej flagowy produkt, VOXFLOW, to oparty na sztucznej inteligencji zaawansowany system wspomagający komunikację głosową. Konwertuje on mowę, poprawiając jej zrozumienie i nadając odpowiednią intonację, co umożliwia bardziej płynną i skuteczną interakcję z otoczeniem. Dodatkowo firma opracowała bioniczną krtań elektroniczną, umożliwiającą płynną komunikację dla osób po laryngektomii.

Technologie te przyczyniają się do zmiany życia ludzi z mową atypową. Dzięki nim osoby dotknięte problemami z mową mogą odzyskać swobodę w komunikacji oraz pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Kategoria - Najlepsze rozwiązanie technologiczne – projekt:

Nagroda: VISUAL TECH-LAB sp. z o.o.

rp.pl

Błędne decyzje to stały czynnik ryzyka zawodowego stomatologa; najczęściej są wynikiem nieprawidłowej oceny gęstości tkanki kostnej. Precyzyjny, punktowy jej pomiar nie jest obecnie dostępny w codziennej praktyce.

Inne dostępne metody oceny jakości kości, które są oparte na różnego rodzaju wskaźnikach i jednostkach względnych wobec tych wskaźników, nie są miarodajne ani mierzalne w obowiązujących, fizycznych jednostkach pomiarowych.

Dlatego spółka Visual Tech-Lab opracowała pierwszy na świecie, przeznaczony dla stomatologów, nieinwazyjny system pomiaru gęstości tkanki kostnej szczęki i żuchwy realizujący pomiar już na etapie planowania zabiegu implantacji. System SIMDENSITY oferuje lekarzom wzornik gęstości, z którym pacjent prześwietlany jest podczas badania diagnostycznego, oraz platformę chmurową do analizy, obliczeń i odczytu danych pacjenta.

System oblicza wartość i wizualizuje gęstość tkanki kostnej. Analiza porównawcza wyników następuje za pomocą własnego oprogramowania i algorytmów wykorzystujących cyfrowy zapis zdjęć z tomografu stomatologicznego. Jest to globalna innowacja w implantacji stomatologicznej.

Jak wskazuje Visual Tech-Lab, unikalną propozycją opracowanego przez firmę systemu jest dostarczenie lekarzowi technologii, niezbędnej dla prawidłowego sposobu doboru procedur wszczepienia implantu zębowego, poprzez przyjazny interfejs użytkownika oraz brak barier finansowych i technologicznych związanych z wejściem do systemu SIMDENSITY. Pozwala znacząco zmniejszyć problem powikłań i reklamacji pozabiegowych oraz zwiększyć poziom bezpieczeństwa pacjenta.

Kategoria - Najlepsze rozwiązanie technologiczne

Wyróżnienie: Investment Port sp. z o.o.

rp.pl

Branża budowlana jest jedną z najmniej zdigitalizowanych gałęzi gospodarki. BinderLess wychodzi naprzeciw problemom branży, budując platformę, dzięki której klienci mogą korzystać z rozwiązań cyfrowych bez zbędnych kosztów i analiz przedwdrożeniowych.

BinderLess to innowacyjna platforma common data environment (CDE), której celem jest digitalizacja obiegu dokumentów oraz usprawnienie decyzyjności przy inwestycjach budowlanych. Zespół firmy tworzy narzędzie, które łączy przedsiębiorstwa realizujące inwestycje budowlane lub zarządzające obiektami z wykorzystaniem możliwości sztucznej inteligencji.

Inteligentna wyszukiwarka przygotowana przez firmę radzi sobie nawet z odnalezieniem dokumentu napisanego odręcznie. A podczas składania wniosków materiałowych platforma podpowiada („autouzupełnianie”) użytkownikowi w temacie nazwy materiału czy numeru wniosku.

Obecnie zespół pracuje nad modułem asystenta obliczania śladu węglowego wbudowanego. Ze względu na to, że obliczenia w tym zakresie opierają się w znakomitej większości na danych nieustrukturyzowanych, moduł i jego funkcjonalności będą wykorzystywały techniki uczenia maszynowego.

Zgodnie z przepisami UE wspomniane obliczenia będą wymagane dla wszystkich inwestycji budowlanych po 2030 roku. Przewagą konkurencyjną rozwiązania firmy jest mało skomplikowany i przyjazny interfejs, dający duże możliwości oraz zapewniający porządek w dokumentacji. Kolejnym atutem firmy jest również niski próg wejścia dla klienta pod względem finansowym, jak i technologicznym.