Akcja "Kardiolog w Afryce" powstała z inspiracji polskich lekarzy internistów: Marii Wieteski, specjalizującej się aktualnie w kardiologii, reumatolog Katarzyny Woszuk, Ojców Marianów i polskich Sióstr pracujących na misjach w Kamerunie. Początkowo, w odpowiedzi na prośbę o wzbogacenie wyposażenia jednego z ośrodków zdrowia w Kamerunie, celem akcji miał być zakup aparatu do EKG, wdrożenie aparatu EKG do codziennej praktyki klinicznej w warunkach afrykańskich i nauka obsługi tego urządzenia. Wiedząc, że samo wykonanie badania EKG nie uzdrowi chorych, choć może dać cenne o nich informacje, rozszerzono zakres akcji "Kardiolog w Afryce".

Celem wyprawy było zbadanie, czy choroby układu krążenia są rzeczywiście, jak podaje literatura, istotnie częstym problemem klinicznym w Kamerunie.

Choroby układu krążenia: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, cukrzyca, wysoki poziom cholesterolu kojarzą się z chorobami cywilizacyjnymi występującymi tylko w krajach wysokorozwiniętych. To nieprawda. Również w Afryce pacjenci cierpią na choroby układu krążenia z tą małą różnicą, że nikt ich nie diagnozuje i nie leczy. Tymczasem nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, zaburzenia lipidowe i ich powikłania prowadzą do rozwoju miażdżycy, udarów mózgu, choroby wieńcowej, niewydolności serca, nerek i nagłego zgonu. Choroby te, oprócz wypadków, niedożywienia, chorób tropikalnych, zakażenia HIV są częstą przyczyną ciężkiego kalectwa i zgonów wśród mieszkańców Afryki.

Aktualnie trwają przygotowania do wyjazdu czterech osób: dwójki lekarzy kardiologów,  inżyniera elektronika oraz jednej osoby z przeszkoleniem paramedycznym do ośrodka zdrowia w Maganzo w północnej Tanzanii, w rejon zamieszkały przez plemię Sukuma. Przez trzy tygodnie, od 20 października do 15 listopada 2017, będą oni pracować wśród miejscowej ludności konsultując kardiologicznie pacjentów, szkoląc personel medyczny i zwiększając wiedzę na temat chorób krążeni.

Po powrocie kardiologów do Polski planowana jest stała współpraca z ośrodkiem na zasadzie konsultacji telemedycznych z Polski. Ten innowacyjny projekt ma charakter rozwojowy i jeśli przyniesie oczekiwane rezultaty planowane są kolejne jego edycje w tym i innych ośrodkach w różnych krajach Afryki.
Wyprawę swoim patronatem objął m.in. Wojskowy Instytut Medyczny.