Obchodzący półwiecze Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 to specjalistyczna placówka pediatryczna, w której dzieci leczą się m.in. na oddziałach onkologii i hematologii, diabetologii i reumatologii. Jako jedyny w województwie wykorzystuje techniki laparoskopowe w chirurgii i urologii dziecięcej.

W placówce funkcjonują unikatowe pracownie, np. pracownia echokardiografii płodowej czy zakład żywienia dojelitowego oraz Szpitalny Odział Ratunkowy dla dzieci. Działa tu najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Co roku hospitalizowanych jest ok. 18 tysięcy dzieci, na oddział ratunkowy trafia 20 tysięcy, a do przyklinicznych poradni specjalistycznych 63 tysiące. Są to głównie dzieci z najcięższymi schorzeniami kierowane z rejonowych oddziałów pediatrycznych.

Inny charakter ma Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Właśnie zakończył restrukturyzację, która pozwoliła na całkowitą redukcję zadłużenia z około 20 milionów złotych w 2004 r. do uzyskania w ubiegłym dodatniego wyniku finansowego – ponad 400 tysięcy złotych.

– Przeznaczyliśmy te pieniądze na zakup najnowocześniejszej aparatury i sprzętu medycznego – opowiada dyrektor Marek Konieczko. – Kupiliśmy m.in. sprzęt do prowadzenia zabiegów okulistycznych, co pozwoliło skrócić kolejki do tego rodzaju leczenia. Przygotowujemy się też do wprowadzania operacji stawów kolanowych i barkowych.

Według dyrektora Konieczki priorytetem jest dalsza rozbudowa i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który będzie pomagał ofiarom wypadków – szpital położony jest przy głównych szlakach komunikacyjnych w kraju (chodzi m.in. o drogi krajowe nr 1, 8, 12, autostradę A1) i jako jeden z nielicznych w województwie dysponuje lądowiskiem dla śmigłowców przystosowanym do obsługi lotów nocnych.