Wspólnota wywalczyła pieniądze na remont balkonów

Właściciele mieszkań nie muszą podejmować uchwały w sprawie cesji roszczeń odszkodowawczych na wspólnotę. Od razu mogą zawierać z nią umowy w tej sprawie.

Aktualizacja: 05.03.2020 17:21 Publikacja: 05.03.2020 16:00

Spory dotyczące wad w nowych budynkach często trafiają na wokandę

Spory dotyczące wad w nowych budynkach często trafiają na wokandę

Foto: AdobeStock

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził od dewelopera na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 341 tys zł. Chodzi o koszty naprawy balkonów i tarasów w budynku. Zdaniem właścicieli lokali miejsca te były w złym stanie.

Lista zarzutów była długa. A znalazły się na niej m.in. zacieki i wysolenia, korozja elementów metalowych balustrad, pęknięcia warstw elewacyjnych, ubytki płyt balkonowych, braki w wykończeniach.

Deweloper bronił się, że balkony i tarasy w budynku zostały wykonane prawidłowo, z uwzględnieniem zmian projektanta wprowadzonych w trybie nadzoru autorskiego. Obecny zły stan techniczny balkonów i tarasów wynika zaś z zaniedbań wspólnoty. Balkony i tarasy muszą być systematycznie i należycie konserwowane, czego niestety zaniechano, co więcej, jak twierdził, właściciele dokonali we własnym zakresie przeróbek.

Deweloper uznał częściowo żądania wspólnoty i przeprowadził remont. Ale zdaniem wspólnoty miał on charakter czysto kosmetyczny i nie naprawił szkód. Nie usunął bowiem wad budowlanych konstrukcji balkonów i tarasów, skutkujących degradacją budynku, co potwierdziły okresowe kontrole budynku.

Wspólnota mieszkaniowa zleciła wykonanie budowlanej opinii technicznej. Wynikało z niej, że przyczyną degradacji balkonów i tarasów budynku są wyłącznie wady (a wręcz niechlujność) w wykonaniu konstrukcji balkonowych i tarasowych oraz elementów ich balustrad.

Wspólnota wniosła pozew do sądu okręgowego. Wcześniej jednak właściciele lokali scedowali na nią roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwie wykonanych konstrukcji balkonowych.

Deweloper wskazywał, że umowy przelewu roszczeń są nieważne, ponieważ ich zawarcie powinna poprzedzać uchwała wspólnoty, gdyż taka cesja to czynność przekraczająca zwykły zarząd. A takiej uchwały nie było. Jego zdaniem oznacza to, że wspólnota nie miała prawa wnieść pozwu.

Sąd okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w przeważającym zakresie. Według niego do zawarcia umowy przelewu wierzytelności pomiędzy właścicielem lokalu a wspólnotą mieszkaniową nie jest konieczne podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na taką umowę. Przejęcie przez wspólnotę mieszkaniową od właściciela lokalu jego wierzytelności w celu jej dochodzenia w interesie wszystkich właścicieli nie przekracza zakresu zwykłego zarządu. Nie ma przy tym znaczenia, czy właściciele lokali podjęli uchwałę poprzedzającą zawarcie umów cesji, czy też zatwierdzili później zawarcie tychże umów.

Sąd ustalił też wysokość odszkodowania na kwotę 341 tys. zł.

—Sygn. akt XII C 409 / 18

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził od dewelopera na rzecz wspólnoty mieszkaniowej 341 tys zł. Chodzi o koszty naprawy balkonów i tarasów w budynku. Zdaniem właścicieli lokali miejsca te były w złym stanie.

Lista zarzutów była długa. A znalazły się na niej m.in. zacieki i wysolenia, korozja elementów metalowych balustrad, pęknięcia warstw elewacyjnych, ubytki płyt balkonowych, braki w wykończeniach.

Pozostało 82% artykułu
Nieruchomości
Czy rynek mieszkań poradzi sobie bez tanich kredytów
Nieruchomości
Ceny mieszkań w ośrodkach wypoczynkowych mogą szokować. Gdzie jest najdrożej?
Nieruchomości
Rośnie Atal Strachowicka
Nieruchomości
Mieszkania na doby dają zarobić
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Nieruchomości
Jest potencjał, by zasób przynajmniej się podwoił
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży