Inwestorów czekają kolejne zmiany w przepisach

Rząd chce odwiesić bieg terminu dla wydania decyzji środowiskowej oraz usprawnić działalność geodezji.

Aktualizacja: 23.04.2020 19:50 Publikacja: 23.04.2020 19:26

W czasie pandemii na budowach trwają prace. Nie ma przestojów. Nie oznacza to, że zmiany w prawie ni

W czasie pandemii na budowach trwają prace. Nie ma przestojów. Nie oznacza to, że zmiany w prawie nie są potrzebne

Foto: AdobeStock

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem tarczy antykryzysowej 3.0. Tym, co ucieszy inwestorów, jest propozycja odwieszenia biegu terminów do wydania decyzji środowiskowej i w postępowaniach wodnoprawnych, a także związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie linii kolejowych, dróg publicznych, gospodarki wodnej, budowli przeciwpowodziowych i lotnisk.

Podobnie będzie w przypadku milczącej zgody przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła uproszczone formalności końcowe w przypadku budynków wielorodzinnych. Deweloper nie musi uzyskać pozwolenia na użytkowanie, wystarczy że zawiadomi nadzór budowlany o zakończeniu budowy. Pod warunkiem że powiatowy inspektor nie zgłosi sprzeciwu.

Problem w tym, że w tarczy antykryzysowej 2.0 bieg terminu milczącej zgody nie został odwieszony. Robi to dopiero projekt tarczy antykryzysowej 3.0. Początkowo projekt wydłużał czas oczekiwania na milczącą zgodę z 14 do 21 dni, ale wycofano się z tego rozwiązania.

Nowe przepisy zawierają zmiany mające usprawnić funkcjonowanie geodezji. Wprowadzają możliwość poświadczania przez wykonawców prac geodezyjnych na zgodność z oryginałem kopii protokołów, map i innych dokumentów.

Obecnie jest to główna przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu tego typu dokumentów. Brak przepisu powoduje, że jeśli w wyniku pracy geodezyjnej, np. przy podziale działki, powstają wyżej wymienione dokumenty, muszą być w oryginale (w wersji papierowej) złożone do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Projekt zwalnia z opłat część materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co pozwoli na sprawniejszą realizację prac geodezyjnych i ułatwienie realizacji procesu inwestycyjnego w warunkach pandemii. Wprowadza termin dziesięciu dni roboczych na zgłoszenie prac. Rezygnuje się z konieczności zgłaszania tyczenia obiektów budowlanych.

Tarcza 3.0 zawiera zmiany dotyczące dokumentów planistycznych. Prace nad nowym studium czy planem mają się toczyć bez konieczności ich zawieszania na czas pandemi. Pojawi się przepis umożliwiający wniesienie uwag oraz wniosków do projektów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej (w tym przy pomocy poczty elektronicznej lub formularzy z Biuletynu Informacji Publicznej). Uwagi będą mogły być wnoszone do protokołu ustnie, a dyskusja publiczna prowadzona online.

Projekty dokumentów planistycznych będą musiały być zamieszczane na stronie internetowej urzędu w BIP. W BIP mają być też zamieszczane m.in. informacje o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium czy miejscowego planu.

Projekt wprowadza zmiany w dodatkach mieszkaniowych. Przewiduje wypłatę tego dodatku z mocą wsteczną. Chodzi o przypadki, kiedy dana osoba nie otrzymała tego rodzaju wsparcia ze względu na pandemię.

Zmieni się stawka opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Ma ona wynosić 598 zł. Opłata w pełnej wysokości będzie należna od wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, bez względu na to, czy planują wybudowanie budynku mieszkalnego.

Celem regulacji jest zniechęcenie osób do wnioskowania o wydanie warunków bez wyraźnego celu społeczno-gospodarczego, a także poprawa stanu finansów gmin.

W Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad projektem tarczy antykryzysowej 3.0. Tym, co ucieszy inwestorów, jest propozycja odwieszenia biegu terminów do wydania decyzji środowiskowej i w postępowaniach wodnoprawnych, a także związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie linii kolejowych, dróg publicznych, gospodarki wodnej, budowli przeciwpowodziowych i lotnisk.

Podobnie będzie w przypadku milczącej zgody przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła uproszczone formalności końcowe w przypadku budynków wielorodzinnych. Deweloper nie musi uzyskać pozwolenia na użytkowanie, wystarczy że zawiadomi nadzór budowlany o zakończeniu budowy. Pod warunkiem że powiatowy inspektor nie zgłosi sprzeciwu.

Pozostało 80% artykułu
Nieruchomości
Lokal jak długoterminowa lokata
Nieruchomości
Postawmy sprawy z głowy na nogi w mieszkalnictwie
Nieruchomości
Osiedle musi być zielone i inteligentne
Nieruchomości
Prefabrykacja może pomóc, ale nie stricte mieszkaniówce
Nieruchomości
Nowe wyjście na balkon bez zgody to samowolka
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy