W Karlinie kilka dni temu oddano do użytkowania 22 lokale mieszkalne, które powstały w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jest to trzecia inwestycja Karlińskiego TBS z udziałem Gminy Karlino, przy wykorzystaniu środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 3,7 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia Banku Gospodarstwa Krajowego to około 1,5 mln zł.

W budynku przy ul. Koszalińskiej, którego budowa trwała 10 miesięcy, powstały 22 lokale. Mieszkania będą wynajmowane od Karlińskiego TBS przez Gminę Karlino w celu podnajmu osobom spełniającym warunki otrzymania lokalu komunalnego.

Zgodnie z zasadami programu gmina zobowiązana jest teraz do powiększenia swojego zasobu lokali socjalnych lub mieszkań chronionych o taką ilość lub łączną powierzchnię lokali, jaka powstała z dofinansowaniem BGK.

- Gmina Karlino jest aktywnym beneficjentem środków z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego co pozwala jej na dynamiczne zwiększanie ilości zasobów mieszkalnych. Do tej pory Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił prawie 2 mln zł bezzwrotnego finansowego wsparcia na dwie inwestycje zrealizowane przez Karlińskie TBS Sp. z o.o. z udziałem Gminy Karlino, dzięki którym powstały łącznie 33 lokale mieszkalne - podaje BGK.

Obecnie BGK przyznał Gminie Karlino dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na budowę kolejnego budynku również z 22 lokalami mieszkalnymi. Koszt inwestycji wyniesie około 4,5 mln zł, w tym udział finansowego wsparcia BGK to ponad 1,8 mln zł.

1 marca 2016 r. rusza kolejna edycja programu, w której gminy, związki międzygminne, spółki gminne, powiaty i organizacje pożytku publicznego będą mogły starać się o dofinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych najuboższych. W ramach tzw. wiosennego naboru BGK będzie miał do dyspozycji ponad 65 mln zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął także realizację innego programu. Do 29 lutego 2016 r. przyjmuje wnioski o udzielenie finansowania w pierwszej edycji nowego programu dla TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe. Program społecznego budownictwa czynszowego ma pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w lokalach komunalnych gminy.

BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata.