Lafarge Polska kupił od giełdowego dewelopera HM Inwestu HM Factory, zakład produkujący betonowe prefabrykaty dla budownictwa: ściany, klatki schodowe czy balkony. Przejęta firma obsługuje rodzimy rynek oraz eksportuje produkty do Skandynawii, gdzie prefabrykacja jest bardzo ceniona.

- Przejęcie HM Factory stanowi doskonałe uzupełnienia naszą działalność, dzięki czemu bę-dziemy mogli oferować synergię technologii i surowców. Nie mogę się doczekać, żeby powitać pracowników HM Factory, których wiedza specjalistyczna w zakresie wydajnych konstrukcji modułowych będzie nieoceniona w realizacji naszej strategii i przyspieszaniu zielonej transfor-macji – skomentował Xavier Guesnu, prezes Lafarge w Polsce. HM Factory, dzięki połączeniu z Lafarge, skorzysta z innowacyjnych trendów budowlanych, jak druk 3D w inteligentnym projek-towaniu czy wykorzystanie niskoemisyjnych cementów oraz systemów izolacji i ociepleń.

- Z HM Factory zrobiliśmy przez ponad cztery lata bardzo dobrą robotę i fakt, że pozyskaliśmy jako inwestora takiej klasy firmę jak Lafarge, to dowód, że nasze know-how i sukces budowania świadomości, że prefabrykacja to przyszłość budownictwa nie tylko mieszkaniowego – mówił na początku marca w programie „Prosto z Parkietu” Piotr Hofman, prezes i główny akcjonariusz HM Inwestu. – W 2021 r. koniunktura sprzyjała, a ostatni rok to spadek inwestycji deweloperskich. W Szwecji, gdzie HM Factory eksportuje część produkcji, też rynek hamuje. Musieliśmy dostosować się do sytuacji, bo nie mamy takich kapitałów, jak choćby Lafarge – wyjaśnił motywy transakcji. Prezes powiedział, że od prawie roku trwały rozmowy z Lafarge o różnych modelach współpracy, finalnie zdecydowano się na sprzedaż fabryki. - To nie znaczy, że my wycofuje-my się z tej technologii i ze współpracy z HM Factory. Chcemy korzystać z tej technologii przy naszych kolejnych inwestycjach deweloperskich. Nasza strategia idzie teraz w kierunku ofertowania wspólnie z Lafarge, w oparciu o nasze spółki projektowe i budowlane, wykonawstwa inwestycji w technologii prefabrykatów. Dla Lafarge zakup fabryki to dopełnienie wizji rozwoju i myślę, że to nie jest ich ostatnie słowo – podkreślił Hofman.